Czasownik - have got, has got

CZASOWNIK HAVE GOT I HAS GOT

Czasownik have got oznacza mieć. Używamy go mówiąc o posiadanych rzeczach, cechach a także o członkach rodziny, znajomych. Jeśli mówimy o posiadaniu czegoś używamy hale Got. Natomiast, jeśli mówimy lub wykonujemy jakąś czynność używamy samego have lub has.

1 zdania twierdzące
P have got, has got (3os.he/she/it) D
Mamy nowy samochód
I have got a new car.

2 zdania pytające
Have, has P got D
Czy masz brata?
Have you got a brother?

3 zdania pytające szczegółowe
Operatorzy have, has P got D
Co ona ma w swoim pokoju?
What has she got In Her room?

4 zdania przeczące
P have, has not got D
Jeżeli mówimy o czynności, którą wykonujemy to wtedy pytania tworzymy przez Do. Przeczenia przez don?t, doesn?t

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Czasownik - have got, has got

CZASOWNIK HAVE GOT I HAS GOT

Czasownik have got oznacza mieć. Używamy go mówiąc o posiadanych rzeczach, cechach a także o członkach rodziny, znajomych. Jeśli mówimy o posiadaniu czegoś używamy hale Got. Natomiast, jeśli mówi...

Język angielski

Jak odmienić czasownik have got i has got przez wszystkie osoby

Jak odmienić czasownik have got i has got przez wszystkie osoby...

Język angielski

Zakreśl właściwy czasownik posiłkowy. 1. Have/Has you got a bike? 2. Can/Is you play the piano? 3. Are/Do they live in Italy? 4. Does/Is Jenny listening to music? 5. Do/Are the children playing in the garden? 6. Did/Are we going to the cinema

Zakreśl właściwy czasownik posiłkowy. 1. Have/Has you got a bike? 2. Can/Is you play the piano? 3. Are/Do they live in Italy? 4. Does/Is Jenny listening to music? 5. Do/Are the children playing in the garden? 6. Did/Are we going to t...

Język angielski

Czasy przeszłe wytłumaczone po polsku

Czasy przeszłe:

1.Simple Past
Przeszły Prosty. Używamy do określenia wydarzeń z przeszłości.
Operator: did
Odmiana ‘być’ przez osoby: I was/ You were/ He, She, It was/
We were/ You were/ They were
Zdania: t...

Język angielski

Czasy i nie tylko

Czasy

Present Continuous
*czynnosc odbywajaca sie w chwili mowienia: I’m reading now.
*czynnosc tymczasowa: He’s staying ina hotel at the moment.
*plany na najblizsza przyszlosc: We are going to the theatre on Sunday.
*k...

Język angielski

Czas Present Perfect

Czasu Present Perfect używamy, mówiąc o zdarzeniach, które zdarzyły się w przeszłości, a ich efekty widoczne są teraz.
Charakterystyczne określenia, których używamy z czasem Present Perfect, by mówić o swoich doświadczeniac...