Stworzenie człowieka w Mitologii

1. Prometeusz ulepił człowieka z gliny i łez, a duszę stworzył ze skradzionych ze słonecznego rydwanu iskier
2. Człowiek początkowo był słaby i bezradny wobec sił natury.
3. Ukradł z nieba zarzewie ognia, podarował je ludziom i powiedział im, jak go używać.
4. Heros opiekował się ludźmi oraz uczył ich rzemiosła i sztuki.
5. Pokazał, jak wznosić kamienne i drewniane budowle i konstruować statki.
6. Podarował ludziom wiedzę na temat rozróżniania pór roku, astrologii, matematyki, pisma, oswajania zwierząt, zielarstwa, wyrabiania leków, wróżenia.
7. Dzeusowi przeszkadzało to, że ludzie stawali się coraz silniejsi.
8. Dzeus wysłał na ziemię Pandorę, podarowawszy jej przedmiot, przez który ludzi zaczęły dotykać klęski i nieszczęścia.
9. Prometeusz chciał zemścić się na królu bogów, zaproponował złożenie ofiary. Dzeus mógł wybrać z której części zwierzny chce mieć ofiarę.
10. Nie dostał tego czego się spodziewał. Ukarał Prometeusza, kazał przywiązać go do skały, z dala od ludzi. Codziennie rano przylatywał wygłodniały orzeł i wydziobywał mu wątrobę, która odrastała.
11. Ludzie zostali sami i nie potrafili sobie poradzić. Zaczęły dotykać ich klęski i stawali się coraz bardziej źli.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Stworzenie człowieka w Mitologii

1. Prometeusz ulepił człowieka z gliny i łez, a duszę stworzył ze skradzionych ze słonecznego rydwanu iskier
2. Człowiek początkowo był słaby i bezradny wobec sił natury.
3. Ukradł z nieba zarzewie ognia, podarował je ludziom i ...

Język polski

Początki świata według Biblii, mitologii – porównanie.

Biblijna opowieść o początku świata i grecki mit o powstaniu świata to dwa źródła ukazujące nam jak powstał wszechświat, Ziemia i życie. Źródła te znacznie się od siebie różnią i przedstawiają dwa zupełnie skrajne opisy. Zawarte...

Język polski

Materiał do sprawdzianu z biblii i mitologii

BIBLIA
1. Przyczyny popularności Biblii:
- źródło prawdy dla wierzących,
- zaspokaja ludzką ciekawość na temat początków świata i życiu pierwszych ludzi,
- zawiera prawdy moralne, ma charakter dydaktyczny,
- inspiracj...

Język polski

Biblijne Stworzenie Śwata a Mitologiczny Obraz Stworzenia Świata

Biblia jak i Mitologia są to dwie księgi starożytne, w których spisane są dzieje i prawa boskie. Różnią się min. wartościami religijnymi jakie zawierają. Biblia inaczej zwana Pismem Świętym jest to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i c...

Język polski

Opis stworzenia świata w Biblii i w mitologii- podobieństwa i różnice.

Kultura europejska powstała jako wypadkowa elementów kultury greckiej, rzymskiej i hebrajskiej.Każda z tych kultur dała kulturze europejskiej coś bardzo istotnego, niepowtarzalnego. Kultura hebrajska dała Biblię, świętą księgę, natomiast...

Język polski

Stworzenie świata według Greków

definicja
Pewien ład w mitologii greckiej zaprowadził Hezjod (VIII/VII w. p.n.e.), który w swojej Teogonii przedstawił genealogię bogów i powstanie świata. Wg. jego teorii na początku był Chaos, niezmierzona przestrzeń, z której wyło...