Prezentacja- Irlandia

Najważniejsze informacje o Irlandii

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Prezentacja- Irlandia

Najważniejsze informacje o Irlandii...

Geografia

Irlandia

prezentacja o Irlandii - informacje podstawowe...

Geografia

Oceania - prezentacja

Połozenie
Powierzchnia Oceanii wynosi ok. 8,5 mln km². W zachodniej części Oceanii znajdują się wyspy kontynentalne, na pozostałych obszarach są to głównie wyspy wulkaniczne i koralowe. Występują tu czynne wulkany (Mount Ruapehu, Rot...

Socjologia

Rynek pracy w Unii Europejskiej

Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej

1. Słowem wstępu
2. Swobodny przepływ osób jako jedna z czterech wolności
3. Bezrobocie w Unii Europejskiej
4. Rynek pracy w Unii Europejskiej


1. Słowem wstępu

Wiedza o społeczeństwie

Kalendarium integracji europejskiej

Kalendarium Integracji Europejskiej

1950
9 maja
Robert Schuman, Minister Spraw Zagranicznych Francji, proponuje w przemówieniu zainspirowanym przez Jeana Monnet, powołanie organizacji sprawującej pieczę nad zasobami węgla i pr...

Turystyka i rekreacja

Polityka Turystyczna - wykłady

POLITYKA TURYSTYCZNA

WYKŁAD 1

POLITYKA – wywodzi się z greki, politykon – ozn. publiczne, społeczne, państwowe, powszechne, obywatelskie, też znaczyło do XIX wieku: towarzyskie, uprzejme. Słowo polis znaczyło – pod w...