Napisz charakterystykę wybranej postaci literackij, dowodząc, że warto ją ukazać w teatrze lub w filmie.

Główną i tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa jest Antygona-córka Jokasty i Edypa. Miała ona siostrę Ismenę i dwóch braci Polinejkesa i Eteoklesa. Nie wiadomo jak wyglądała, lecz można stwierdzić, że była piękna, gdyż podobała się synowi króla. Wyróżniała się odwagą i wrażliwością, ale zarazem była zbyt dumna siebie i unosiła się pychą. Te cechy mogą przestrzegać widza i dlatego powinny być pokazane w teatrze lub w kinie.
Antygona wywyższała prawa boskie ponad prawa państwowe. Uważała, że człowiek zasługuje na pogrzebanie, a nie na znieważenie. Nie zwracała uwagi na to, że łamie prawo i że władca jest jej wujem. Potrafiła się jemu sprzeciwić. Dlatego uważam, iż Antygona jest osobą godną uwagi i poświęcenia oraz powinna być ukazana na deskach teatru lub w filmie.
Główna bohaterka najbardziej kochała swoich braci i siostrę. Lecz najważniejszą osobą dla jej serca był syn Kreona, miała wyjść za niego za mąż. Hajmon nie chciał, by ojciec skazywał jego ukochaną, lecz ten nie słuchał go. Jednak Antygona nie przejmowała się tym, że miała być wygnana na pustkowie. To utrzymuje mnie w przekonaniu, iż tytułowa bohaterka dramatu Sofoklesa może nauczyć człowieka ważnych cech i jej osoba powinna zostać wyróżniona.
Moim zdaniem Antygona jest osobą, która kocha swoich bliskich, niezależnie od tego jak postępują, nie odstępuje ich na krok. Ryzykuje wszystko, nawet własne życie, by rodzina była szczęśliwa. toteż stwierdzam, iż zasługuje na ukazanie w teatrze lub w kinie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Napisz charakterystykę wybranej postaci literackij, dowodząc, że warto ją ukazać w teatrze lub w filmie.

Główną i tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa jest Antygona-córka Jokasty i Edypa. Miała ona siostrę Ismenę i dwóch braci Polinejkesa i Eteoklesa. Nie wiadomo jak wyglądała, lecz można stwierdzić, że była piękna, gdyż podobała si...