Od zakochania do miłości droga daleka.

Miłość jest głównym tematem wielu utworów literackich. O nieszczęśliwej miłości pisał Wiliam Szekspir w swoim dramacie „Romeo i Julia”. W tej rozprawce postaram się udowodnić słuszność tej tezy poniższymi argumentami.
Po pierwsze, aby się zakochać nie potrzeba zbyt wiele czasu, lecz by związek można było nazwać miłością musi być on oparty na zrozumieniu i przede wszystkim zaufaniu. Tych podstawowych fundamentów miłości nie można zbudować przez kilka miesięcy.
Drugim moim argumentem jest to, że zakochanie nie zawsze prowadzi do miłości. Często jest to zauroczenie, które po pewnym czasie znika.
Ostatnim moim argumentem jest to, że część ludzi, którzy są w sobie zakochani zupełnie do siebie nie pasują. Mają różne charaktery i poglądy. Potrzeba czasu, aby stwierdzić czy ten związek ma szansę przetrwać, czy to tylko zauroczenie, które z czasem zniknie, a różnice zdań pozostaną.
Mam nadzieję, że uzasadniłem słuszność tej tez i jeszcze raz stwierdzam, że od miłości do zakochania droga daleka.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Od zakochania do miłości droga daleka

"Od zakochania do miłości droga daleka/niedaleka"

Miłość to niewątpliwie jeden z najważniejszych i najciekawszych tematów literackich. Podejmowany jest on przez wielu pisarzy i innych twórców rozmaitych sztuk, w każdej następuj...

Język polski

Od zakochania do miłości droga daleka.

Miłość jest głównym tematem wielu utworów literackich. O nieszczęśliwej miłości pisał Wiliam Szekspir w swoim dramacie „Romeo i Julia”. W tej rozprawce postaram się udowodnić słuszność tej tezy poniższymi argumentami.
Po pie...

Język polski

Czy od zakochania do miłości daleka/niedaleka droga? Z góry dzięki :)

Czy od zakochania do miłości daleka/niedaleka droga? Z góry dzięki :)...

Język polski

Od zakochania do miłości daleka/niedaleka droga?

Miłość i zakochanie to bardzo różne uczucia. Zakochanie jest formą zachwytu lub beztroskiej zabawy, natomiast miłość to zobowiązania związane z odpowiedzialnością, zaufaniem i troską o drugiego człowieka.
Uważam że od jednego d...

Język polski

Juliusz Słowacki.

We wszystkim, chcąc wyjść z biedy,
Trzeba drogę odmienić,
Trzeba formę wziąć nową.
Lecz trzeba to uczynić prędko i energicznie,
Nie tracąc czasu na zatrzymywaniu rzeczy,
Które od nas odlatują w przepaść.

...