Formy i funkcje reklamy

W turystyce można zastosować następujące formy reklamy:

1) ULOTKA
Ulotka jest najtańszą i najbardziej rozpowszechnioną formą drukowanej reklamy. Aby odnieść zamierzony skutek, ulotka powinna zawierać tylko najbardziej istotne informacje, takie jak:
- logo firmy biura podróży,
- slogan,
- atrakcyjny produkt lub promocje,
- informacje adresowe, telefoniczne.

Jeśli zabraknie któregoś z elementów ulotka straci wiele na swojej sile oddziaływania i informowania. Ważne jest aby ulotka była dobrze wydana - wydrukowana na dobrej jakości papierze. Nie może być to oczywiście reklama czarno-biała. Wręcz niedopuszczalne są ulotki w postaci czarno-białych kserokopii .Wprawdzie tego typu reklama zwraca uwagę odbiorcy na bardzo krótki czas, jednak wrażenie jakie wywoła pozostaje bardzo długo. Graficznie ulotka powinna być wykonana w stylu takim jak plakat oraz reklamy zamieszczane w prasie.

2) PLAKAT
Stosunkowo tanim, wygodnym i efektywnym środek przekazu wizualnego jest plakat. Plakat ( z niem.) to ogłoszenie, reklama, hasło ujęte w artystyczną formę drukarską lub malowniczą, zwykle powielane i umieszczane w miejscach publicznych; plakat jest zaliczany do grafiki użytkowej. W zależności od tematyki rozróżnia się: plakat polityczny, społ., reklamowy i imprezowo-artystyczny. Plakaty są wykonywane według projektu artysty, głównie w technikach: litografii, offsetu, typografii i rotograwiury. Początki nowoczesnego plakatu sięgają 1 połowy XIX w. (Japonia), a jego rozwój nastąpił w latach 80. i 90.; w XX w. wzrosło zapotrzebowanie na plakat, którego forma ulegała wpływom rozmaitych kierunków artystycznych. W okresie międzywojennym plakat stał się samodzielną dyscypliną (m.in. ok. 1925 pojawił się plakat fotograficzny i fotomontażowy); po II wojnie świat. nastąpiło zbliżenie tej dyscypliny do doświadczeń nowoczesnego malarstwa, poszukiwanie form ekspresji groteskowej, żartobliwej, przy dążeniu do oszczędności środków wyrazu, umowności i metaforyki.
Dobry plakat informujący o produkcie turystycznym, powinien być czytelny, komunikatywny i estetyczny. Nie należy przesadzać z ilością elementów zamieszczanych na plakacie, gdyż nadmiernie wzbogacony afisz może nawet zaszkodzić wizerunkowi danego biura podróży niż mu pomóc.

Plakat powinien zawierać tylko trzy podstawowe elementy:
- logo biura podróży,
- slogan, przedstawienie produktu turystycznego,
- cena produktu.

Jeśli chodzi o formaty plakatów to możemy wyróżnić plakaty małe o rozmiarach 70x50 cm i 100x70 cm, oraz duże zwane billboardami wielkości 300x500 cm i 400x600 cm. Styl graficzny plakatu powinien korespondować ze stylem wykonania ulotki oraz reklam zamieszczanych w prasie.

3) KONKURSY
Konkurs, czyli impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym mające określony program i dające możność wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac. Ten rodzaj reklamy zwykle wyróżniania uczestników nagrodami przez co reklamuje swoje biuro turystyczne bądź produkt turystyczny.

Wyróżnia się dwa rodzaje konkursów:
- konkurs otwarty, w którym może brać udział każdy,
- konkurs zamknięty, w którym mogą brać udział tylko zaproszone osoby.

4) SPONSORING
Sponsoring, to z angielskiego finansowanie czegoś, często w zamian za reklamowanie własnej działalności. Na przykład finansowanie danej wycieczki w pewnym programie telewizyjnym w celu zachęcenia oraz poinformowania widzów, uczestników o danej firmie turystycznej oraz o atrakcyjnych produktach turystycznych.

5) REKLAMA W PRASIE I TELEWIZJI
Podstawą dobrej reklamy jest fakt, że zwraca ona uwagę odbiorców. Można wpłynąć na jej atrakcyjność dla publiczności m.in. przez zamieszczenie ciekawego nagłówka, intrygującego stwierdzenia, niebanalnego zdjęcia, grafiki.
Istnieją dwie zasady reklamy w prasie, które wpływają na odbiór reklamy prasowej przez czytelników. Pierwsza z nich nazywa się zasadą "prawej strony". Zgodnie z nią reklama zamieszczana na prawym arkuszu gazety jest częściej zauważana przez odbiorców niż ta zamieszczona na stronie lewej. Warto o tym pamiętać, tym bardziej jeżeli cena druku reklamy na obu arkuszach jest taka sama, co zdarza się w przypadku prasy lokalnej.
Druga zasadą jest "prawo litery Z", zgodnie z którym oglądający stronę gazety wodzi po niej wzrokiem wykonując ruch zbliżony do litery "Z". Z tego względu warto zamieszczać reklamy w górnym lub dolnym wierszu strony, najlepiej w narożnikach. Sam tekst reklamy powinien mieć charakter narracyjny.

Funkcje reklamy
Dobra reklama powinna spełniać cztery funkcje:
- informującą, spełniona poprzez informacje konsumentów o danym produkcie wprowadzonym na rynek,
- nakłaniająca, polega na przekonaniu konsumentów, że dany produkt najlepiej zaspokoi ich potrzeby,
- utrwalająca, polega na wyrobieniu pożądanych liczby konsumentów i utrwala ich w przekonaniu, że nasz produkt jest lepszy niż konkurencji,
- edukacyjna, adresaci reklamy mogą dowiedzieć się o istniejących produktach na rynku i sposobach zaspokojenia ich potrzeb.

Zadaniem reklamy jest wywrzeć wpływ na konsumenta oraz zachęcić go do zakupu.

Celem reklamy jest zbliżenie konsumenta do produktu:
a) wspiera proces nowego produktu na rynek,
b) pomoc w opracowaniu pożądanych rynków zbytu,
c) ułatwienie realizacji sprzedawcom,
d) utrzymanie kontaktów z rynkiem docelowym,
e) wywoływanie natychmiastowego zakupu.

Rodzaje reklamy
Reklama pionierska związana z kształtowaniem popytu pierwotnego, informowanie o nowym produkcie, wyjaśnienie jego zalet,
Reklama konkurencyjna pojawia się przy innych produktach, podkreślenie, że jednak ten produkt jest najlepszy,
Reklama przypominająca, stosowana wobec tych konsumentów, którzy produkt już nabyli.

Dodaj swoją odpowiedź
Zarządzanie

Formy i funkcje reklamy

W turystyce można zastosować następujące formy reklamy:

1) ULOTKA
Ulotka jest najtańszą i najbardziej rozpowszechnioną formą drukowanej reklamy. Aby odnieść zamierzony skutek, ulotka powinna zawierać tylko najbardziej...

Język polski

Abrakadabra - magia językowa - jej funkcje dawniej i dziś

ABRAKADABRA! Potężne, czarodziejskie, magiczne słowo, starożytne zaklęcie z czasów biblijnych, które mniej więcej znaczy tyle co „precz!”. W Średniowieczu wpisywano je często w trójkąt jako magiczne zaklęcie przeciwko chorobie. W ja...

Marketing

Formy marketingu bezpośredniego

FORMY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
1. Sprzedaż ,,twarzą w twarz’’
2. Marketing pocztowy
3. Marketing za pośrednictwem katalogów
4. Telemarketing
5. Marketing za pośrednictwem telewizji
6. Marketing online

SPR...

Język polski

Charakterystyka języka reklamy - praca maturalna.

Język reklamy. Charakteryzując, przywołaj przykłady reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i innych. Zwróć uwagę na środki językowe.

Wstęp
Ogólne informacje o reklamie
Definicja reklamy jest prosta: jest to rozpowszech...

Reklama

Wykorzystując znajomość nośników reklamy przedstaw rolę

Bez względu na treść i formę przekazu, reklama jest zjawiskiem wielowymiarowym, mającym związki z ekonomią, psychologią, socjologią, a także estetyką czy moralnością. Jako zjawisko społeczne ma swoich zwolenników i przeciwników. Rekl...

Język polski

W Świecie Reklam. Omów Perswazyjną Funkcje Języka Reklam na Wybranych Przykładach.

Temat mojej prezentacji brzmi następująco: W świecie reklam. Omów perswazyjną funkcję języka reklam na wybranych przykładach. Swoją wypowiedź rozpocznę od objaśnienia definicji reklamy, co kryje się pod jej pojęciem, jakie są jej pods...