Imiesłowy - krótka notatka

IMIESŁOWY - specyficzne formy czasowników

Imiesłowy przymiotnikowe
a) czynne - końcówki: ący, ąca, ące
np. grający chłopiec
b) bierne - końcówki: ny, na, ne, ty, ta, te
np. rozbity dzbanek, kopnięta piłka

Imiesłowy przysłówkowe
a) współczesne - końcówki: ąc
    określa czynność jednoczesną z inną
np. pisząc wypracowanie słuchałem muzyki
b) uprzedni - końcówki: łszy, wszy
    określa czynność wcześniejszą w stosunku do innej czynności
np. skończywszy, zjadłwszy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Imiesłowy - krótka notatka

IMIESŁOWY - specyficzne formy czasowników

Imiesłowy przymiotnikowe
a) czynne - końcówki: ący, ąca, ące
np. grający chłopiec
b) bierne - końcówki: ny, na, ne, ty, ta, te
np. rozbity dzbanek, kopnięt...