Pojezierze Lubuskie

Pojezierze Lubuskie (315.4) - południowa część Pojezierzy Południowobałtyckich, położone na południe od Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, po obu stronach rzeki Odry.
Rzeźbę terenu pojezierza cechują wysokie cokoły, zbudowane z pofałdowanych przez lodowiec warstw trzeciorzędowych, przedzielone równinami sandrowymi.
Wzniesienia przekraczają miejscami 200 m. Najwyższe – Bukowiec (227 m) - znajduje się na Pojezierzu Łagowskim, stanowiącym jego geograficzną część.
Występują tu liczne jeziora rynnowe. Do największych należą: Niesłysz i Zbąszyńskie.
Znajdują się tutaj duże obszary leśne (z udziałem buka) – Puszcza Rzepińska. Wokół wielu jezior i w dolinie Obry utworzono strefy chronionego krajobrazu (np. Łagowski Park Krajobrazowy).
Region atrakcyjny turystycznie. Główne miasta: Świebodzin, Międzyrzecz, Skwierzyna, Sulęcin, Słubice, Zbąszyń.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Pojezierze Lubuskie

Pojezierze Lubuskie (315.4) - południowa część Pojezierzy Południowobałtyckich, położone na południe od Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, po obu stronach rzeki Odry.
Rzeźbę terenu pojezierza cechują wysokie cokoły, zbudowane z pof...

Biologia

Krainy geograficzne Polski (Gleby i surowce)

KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI (GLEBY I SUROWCE).

Niecka Nidziańska : gips, a także wapienie, iły, piaskowce Przewaga gleb dobrych: rędziny i brunatne. Opady 550 mm - przesuszanie bo spękane podłoże wapienne wsiąka. Okres wegetacyjny 2...

Geografia

Krainy geograficzne w Polsce

Pojezierza Południowobałtyckie


Podprowincja fizycznogeograficzna położona w północnej Polsce i w północnych Niemczech. W granicach Polski zajmuje ok. 79 tys. km2 (25% terytorium kraju).

Pojezierza Południowobałtyckie...

Biologia

Zanieczyszczenia wód

SPIS TREŚCI

Wstęp

Charakterystyka wód naturalnych
Zasoby wodne w Polsce
Wskaźniki jakości wód
Źródła i podział zanieczyszczeń wód
Zjawisko eutrofizacji
Sposoby ochrony wód
Zakończenie
Bibli...

Biologia

Na czym polega proces eutrofizacji jezior?

Eutrofizacja, czyli wzrost żyzności wód, to proces stopniowego wzbogacania zbiornika wodnego w substancje pokarmowe wskutek wzmożonego ich dopływu. Głównymi źródłami tych składników są ścieki i nawozy (azotowe, fosforowe i potasowe) or...

Turystyka i rekreacja

Ogólna charakterystyka walorów turystycznych polski - parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty.

22% obszaru Polski ma walory wypoczynkowe, 231 obszarów wypoczynkowych. Obszary te podzielono na 3 kategorie:
1. Najwybitniejsze znaczenie: wybrzeże Szczecińskie, Koszalińskie, Gdańskie z Mierzeją Helską, obszary nadmorskie związane z Mi...