Teścik z J. angielskiego.

1.Wstaw w puste pola There are lub There is


....................a fridge in the kitchen.
......................an evercise book under my chair.
......................three CDs on the table.
......................a TV in my bedroom.
.......................four pens in my pencil-case.
........................a dog in the kitchen.
........................six chairs in the dining room.
........................television in my bedroom.
.........................two sofas in the livin room.
..........................a armchair in the living room.


2.Wstaw w puste pola formę przeczącą There are lub There is..........................any wideos in the livin room.
..........................any hamburgers in the fridge.
...........................an evercise book on my desk.
...........................a pet in the calssroom.


3.Ułuż poprawnie pytania.

.........................a computer in the classroom?
..........................any hot dogs in the fridge?
.........................any CDs on the table?
.........................a stereo in the living room?
.........................any cats under the bed?


4.W puste pola wstaw on,in lub under.

1. There is a computer Mark bedroom.
2. Mark trainers are..................the bed.
3. There is a poster of Michael Owen............the wall.
4. His English book is................the desk.
5. There is a football...........the desk.


5. Nazwij wszystkie przedmioty po angielsku.

1.wanna-.............. 11.krzesło-...........
2.umywalka-.......... 12.telewizor-............
3.toaleta............. 13.fotel-...............
4.komoda-.......... 14.sofa-................
5.stereo-............
6.łóżko-.............
7.pralka-............
8.kuchenka-...........
9.lodówka-..............
10.stół-...............

6.Uzupełnij pytania,wstawiając a lub any.Następnie napisz prawdziwe odpowiedzi.

1. A Is there television in your kitchen?
B........................................

2. A Are there............chairs in your bedroom?
B...................................

3. A Is there .............piano in your home?
B........................................

4. A Is there..........clock in your classroom?
B.....................................

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Teścik z J. angielskiego.

1.Wstaw w puste pola There are lub There is


....................a fridge in the kitchen.
......................an evercise book under my chair.
......................three CDs on the table.
......................a TV in my...