Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście

Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście występują także jako połączenie spójnika by z końcówkami -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście. Spójnik by jest równoważny spójnikom aby, ażeby, żeby, np.
- Zaprosił go, by wystąpił z odczytem (= aby wystąpił z odczytem).
- Zadzwoniła z prośbą, bym do niej przyjechała (= żebym do niej przyjechała).
- Chcą, byśmy się tu zatrzymali (= żebyśmy się tu zatrzymali).

O pisowni końcówek -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście z poprzedzającymi wyrazami — zob. 42.
"By" jako samodzielny spójnik może wystąpić po innych spójnikach. Jego pisownia jest wtedy rozdzielna:
- Podróżny dotarł do hotelu, ale by mógł zająć pokój, musiał wypełnić kwestionariusze.

Aby upewnić się, co do spójnikowej funkcji "by" w powyższym zdaniu, należy to zdanie przekształcić w ten sposób, żeby każde podrzędne zdanie wprowadzone zostało oddzielnie własnym spójnikiem:
- Podróżny dotarł do hotelu, ale musiał wypełnić kwestionariusze, by mógł zająć pokój.
Spójnik "ale" wprowadza, zdanie musiał wypełnić kwestionariusze, spójnik "by" — mógł zająć pokój.

Spójnik by możemy też wymienić na spójniki aby, ażeby, żeby. Wtedy przekształcone zdanie będzie miało postać:
- Podróżny dotarł do hotelu, ale żeby mógł zająć pokój, musiał wypełnić kwestionariusze.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście

Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście występują także jako połączenie spójnika by z końcówkami -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście. Spójnik by jest równoważny spójnikom aby, ażeby, żeby, np.
- Zaprosił go, by wystąpił z odczyte...

Język polski

Norma ortograficzna

Poprawna pisownia jest jednym z podstawowych warunków efektywności przekazu informacji za pomocą tekstu pisanego. Błąd ortograficzny, polegający na napisaniu zwrotu lub wyrażenia w sposób niezgodny z obowiązującą normą ortograficzną, st...

Język polski

Gramatyka

Części mowy

Czasownik
Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spo...