Orzeczenie

Orzeczenie - to część zdania, która informuje o czynności (stanie/procesie) wykonywana przez podmiot
Odpowiada na pytania:
- co robi?
- co się z nim dzieje
- w jakim stanie się znajduje
- kim jest
- jakim jest

Wyróżniamy orzeczenia:
1.  orzeczenia czasownikowe
- czasownik w formie osobowej
- nieosobowa forma czasownika na -no, -to
- konstrukcji z czasownikami warto, można, trzeba oraz bezokoliczników
    
2. orzeczenie imienne
Składa się z:
- łącznika (osobowa forma być, zostać, stać się)
- orzecznika, który może być:
- rzeczownikiem
- przymiotnikiem
- zaimkiem (przymiotnym, rzeczownym)
- imiesłowem przymiotnikowym
- liczebnikiem
- wyrażenie przyimkowym
- przysłówkiem
        

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Prosze o pomoc wytrwale to podmiot czy orzeczenie grę to podmiot czy orzeczenie codziennie to podmiot czy orzeczenie na skrzypcach to podmiot czy orzeczenie artur to podmiot czy orzeczenie mój brat to podmiot czy orzeczenie składa to podmiot czy o

Prosze o pomoc wytrwale to podmiot czy orzeczenie grę to podmiot czy orzeczenie codziennie to podmiot czy orzeczenie na skrzypcach to podmiot czy orzeczenie artur to podmiot czy orzeczenie mój brat to podmiot czy orzeczenie składa to podm...

Język polski

Proszę o podkreślenie orzeczenie i podmioty nazwij orzeczenia; 1a)Nauczyciel zadał pracę domową, orzeczenie................ B)Moja kuzynka zostanie aktorką. orzeczenie.............. C)Autobus spóźnił się z powodu śnieżycy.orzeczenie.............. D

Proszę o podkreślenie orzeczenie i podmioty nazwij orzeczenia; 1a)Nauczyciel zadał pracę domową, orzeczenie................ B)Moja kuzynka zostanie aktorką. orzeczenie.............. C)Autobus spóźnił się z powodu śnieżycy.orzeczenie...

Język polski

1.Najważniejsze elementy w zdaniu to: a) rzeczownik i czasownik b) Orzeczenie i czasownik c) rzeczownik i orzeczenie d) podmiot i orzeczenie 2. Prawidłowe nazwy określeń to: a) podmiot, orzeczenie, dopełnienie b) przydawka, dopełnienie, okolicznik

1.Najważniejsze elementy w zdaniu to: a) rzeczownik i czasownik b) Orzeczenie i czasownik c) rzeczownik i orzeczenie d) podmiot i orzeczenie 2. Prawidłowe nazwy określeń to: a) podmiot, orzeczenie, dopełnienie b) przydawka, dopełnienie...

Język polski

Podmiot, orzeczenie, okolicznik, dopełnienie - części zdania

I. PODMIOT jest główną częścią zdania. Nazywa wykonawcę czynności albo osobę (rzecz) ulegającą czynności, stanowi lub procesowi.
Rozróżniamy następujące typy podmiotu:

1). PODMIOT GRAMATYCZNY może być wy...

Język polski

Orzeczenie!!! BŁAGAM POMOCY W zdaniu : "Z powodu choroby nie mógł pojechać ze swoją klasą nad morze." wskaż orzeczenie i jego nazwę np. orzeczenie czasownikowe, imienne Ps. Męczę się z tym już od pół godziny więc proszę o odpowiedź :(

Orzeczenie!!! BŁAGAM POMOCY W zdaniu : "Z powodu choroby nie mógł pojechać ze swoją klasą nad morze." wskaż orzeczenie i jego nazwę np. orzeczenie czasownikowe, imienne Ps. Męczę się z tym już od pół godziny więc proszę o odpowied...

Język polski

Chory bierze leki na przeziębienie. gdzie jest: podmiot, orzeczenie, przydawka Szybko oddaj mi długopis. gdzie jest: podmiot, orzeczenie, okolicznik sposobu Moja koleżanka od niedzieli czeka na list. gdzie jest: podmiot, orzeczenie, dopełnienie

Chory bierze leki na przeziębienie. gdzie jest: podmiot, orzeczenie, przydawka Szybko oddaj mi długopis. gdzie jest: podmiot, orzeczenie, okolicznik sposobu Moja koleżanka od niedzieli czeka na list. gdzie jest: podmiot, orzeczenie, dopełnie...