Orzeczenie

Orzeczenie - to część zdania, która informuje o czynności (stanie/procesie) wykonywana przez podmiot
Odpowiada na pytania:
- co robi?
- co się z nim dzieje
- w jakim stanie się znajduje
- kim jest
- jakim jest

Wyróżniamy orzeczenia:
1.  orzeczenia czasownikowe
- czasownik w formie osobowej
- nieosobowa forma czasownika na -no, -to
- konstrukcji z czasownikami warto, można, trzeba oraz bezokoliczników
    
2. orzeczenie imienne
Składa się z:
- łącznika (osobowa forma być, zostać, stać się)
- orzecznika, który może być:
- rzeczownikiem
- przymiotnikiem
- zaimkiem (przymiotnym, rzeczownym)
- imiesłowem przymiotnikowym
- liczebnikiem
- wyrażenie przyimkowym
- przysłówkiem
        

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Prosze o pomoc wytrwale to podmiot czy orzeczenie grę to podmiot czy orzeczenie codziennie to podmiot czy orzeczenie na skrzypcach to podmiot czy orzeczenie artur to podmiot czy orzeczenie mój brat to podmiot czy orzeczenie składa to podmiot czy o

Prosze o pomoc wytrwale to podmiot czy orzeczenie grę to podmiot czy orzeczenie codziennie to podmiot czy orzeczenie na skrzypcach to podmiot czy orzeczenie artur to podmiot czy orzeczenie mój brat to podmiot czy orzeczenie składa to podm...

Język polski

podmiot i orzeczenie 1 ćwiczenie ;) 35 pkt Zbliżało się popołudnie-podmiot-liczba,rodzaj-orzeczenie-osoba,liczba,rodzaj,czas Książę wezwał do siebie rycerza-liczba,rodzaj-orzeczenie-osoba,liczba,rodzaj,czas Władca wydał rozkaz-liczba,rodzaj-orzeczenie

podmiot i orzeczenie 1 ćwiczenie ;) 35 pkt Zbliżało się popołudnie-podmiot-liczba,rodzaj-orzeczenie-osoba,liczba,rodzaj,czas Książę wezwał do siebie rycerza-liczba,rodzaj-orzeczenie-osoba,liczba,rodzaj,czas Władca wydał rozkaz-liczba,...

Język polski

Proszę o podkreślenie orzeczenie i podmioty nazwij orzeczenia; 1a)Nauczyciel zadał pracę domową, orzeczenie................ B)Moja kuzynka zostanie aktorką. orzeczenie.............. C)Autobus spóźnił się z powodu śnieżycy.orzeczenie.............. D

Proszę o podkreślenie orzeczenie i podmioty nazwij orzeczenia; 1a)Nauczyciel zadał pracę domową, orzeczenie................ B)Moja kuzynka zostanie aktorką. orzeczenie.............. C)Autobus spóźnił się z powodu śnieżycy.orzeczenie...

Język polski

1.Najważniejsze elementy w zdaniu to: a) rzeczownik i czasownik b) Orzeczenie i czasownik c) rzeczownik i orzeczenie d) podmiot i orzeczenie 2. Prawidłowe nazwy określeń to: a) podmiot, orzeczenie, dopełnienie b) przydawka, dopełnienie, okolicznik

1.Najważniejsze elementy w zdaniu to: a) rzeczownik i czasownik b) Orzeczenie i czasownik c) rzeczownik i orzeczenie d) podmiot i orzeczenie 2. Prawidłowe nazwy określeń to: a) podmiot, orzeczenie, dopełnienie b) przydawka, dopełnienie...

Język polski

Proszę o podkreślenie orzeczenie i podmioty nazwij orzeczenia; 1a)Nauczyciel zadał pracę domową, orzeczenie................ B)Moja kuzynka zostanie aktorką. orzeczenie.............. C)Autobus spóźnił się z powodu śnieżycy.orzeczenie.............. D)Ta

Proszę o podkreślenie orzeczenie i podmioty nazwij orzeczenia; 1a)Nauczyciel zadał pracę domową, orzeczenie................ B)Moja kuzynka zostanie aktorką. orzeczenie.............. C)Autobus spóźnił się z powodu śnieżycy.orzeczenie......

Język polski

W poniższych zdaniach podkreśl podmiot (jedną linią), orzeczenie (podwójną linią). Określ rodzaj orzeczenia (czasownikowe lub imienne) i zapisz, jaką częścią mowy wyrażony jest podmiot. W pracowni panuje wzorowy porządek. PODMIOT ORZECZENIE Wspani

W poniższych zdaniach podkreśl podmiot (jedną linią), orzeczenie (podwójną linią). Określ rodzaj orzeczenia (czasownikowe lub imienne) i zapisz, jaką częścią mowy wyrażony jest podmiot. W pracowni panuje wzorowy porządek. PODMIOT ...