Obrona Jacka Soplicy

Zebraliśmy się tu dziś w celu osądzenia Jacka Soplicy. Czuję się zaszczycony przyjmując na swoje ramiona obowiązek obrony podsądnego. Zatem, wysoki sądzie i czcigodna ławo przysięgłych, pozwólcie, iż udowodnię wam niewinność mojego klienta.
Zacznę od jednego z głównych zarzutów mojego szanownego kolegi oskarżyciela, którym było pozbawienie życia Stolnika Horeszki przez mojego klienta. Może i był to postępek haniebny, lecz dawno wybaczony i odpokutowany. Czyn ten był popełniony w afekcie. Jacek był piany i rozwścieczony tym, że Stolnik nie chciał mu oddać córki za żonę, choć tak bardzo się kochali. Najważniejsze jest jednak to, że na łożu śmierci Stolnik wykonał ręką znak krzyża, na znak, iż przebacza Jackowi.

Kolejnym faktem dowodzącym niewinności mojego klienta jest udział w wojnach na których dokonał wielu bohaterskich czynów. Został za to odznaczony przez Napoleona Legią Honorową. Poświęcenie to odbiło się na jego ciele licznymi urazami.

Innym argumentem jest fakt, że wstąpił do zakonu bernardynów i dla większej pokuty nazwał się Robakiem. Ukrywając swoje prawdziwe nazwisko pomagał ludziom i łagodził spory. Uratował również Tadeusza i Hrabiego przed szarżującym na nich niedźwiedziem. Gdyby nie on, na pewno by zginęli.

Trzeba również zauważyć, że podczas odpokutowania swoich grzechów Jacek całkowicie się zmienił. Ze skorego do bójek, ulegającego emocjom i źle prowadzącego się „młodziaka”, przemienił się w rozważnego, spokojnego i dobrego człowieka.

Największym i najbardziej chwalebnym czynem Jacka Soplicy było poświęcenie się podczas ratowania życia innemu człowiekowi. Podczas bitwy z Moskalami Jacek uratował Gerwazego przed śmiertelnym strzałem zasłaniając go własnym ciałem. Po tym zdarzeniu Gerwazy przebaczył mu wszystkie winy, po czym Jacek mógł z czystym sumieniem odejść z tego świata.
W konkluzji proszę u uniewinnienie podsądnego, gdyż jak sami państwo widzicie Jacek zmazał swymi chwalebnymi czynami grzechy młodości i w pełni zasługuje na miano bohatera.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jacek Soplica charakterystyka.

Jacek Soplica to główny bohater dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. To kolejne
wcielenie bohatera romantycznego. Ulega on ogromnej przemianie: ze zbrodniarza
w pokutnika, z dumnego, buńczucznego szlachcica w pokornego mnicha, z h...

Język polski

Opowieść Gerwazego o historii zamku Horeszków - plan wydarzeń.

1. Spotkania szlachty na zamku
2. Zaloty szlachty do Stolnikówny
3. Pojawienie się Jacka Soplicy
4. Wykorzystanie wpływów Jacka
5. Zaloty Soplicy do Ewy
6. Odwzajemniona miłość
7. Czarna polewka
8. Napad Moskal...

Język polski

Plan opowiadania Gerwazego o historii rodu Horeszków.

1. Dawna świetność rodu i zamku Horeszków.
2. Zaloty okolicznej szlachty do pięknej Stolikówny.
3. Pojawienie się wśród konkurentów Jacka Soplicy.
4. Wykorzystywanie przez Stolnika wpływów Jacka na szlachtę.
5. Plany mat...

Język polski

Topos rycerza

Powszechnie uważa się średniowiecze za epokę rycerską. Rycerstwo, obok stanu duchowieństwo zajmowała uprzywilejowane miejsce w strukturze średniowiecznej społeczności. Kultura rycerska była po części wytworem świeckim, stworzyła rytua...

Język polski

Pozytywizm - Asnyk, Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa, Konopnicka.

1. Adam Asnyk - piewca postępu, krytyk wstecznictwa, poeta delikatności uczuć i mądrej refleksji nad światem.

Tematy poezji Adama Asnyka:
 Liryka miłosna – przedstawia uczucie niespełnione, niedopowiedziane, pierwsza miłoś...