Jak napisać rozprawkę?

Sposób I gdy mamy własne zdanie:

I Wstęp
a) nawiązanie do tematu
b) teza (własne zdanie)

II Rozwinięcie
1. argument za albo przeciw
2. argument za albo przeciw
3.------II-----------
itd.

III Zakończenie
podsumowanie, potwierdzenie tezy

Sposób II gdy nie mamy własnegozdania:

I Wstęp:
a) nawiązanie do tematu
b) hipoteza (przypuszczenie)

II Rozwinięcie
1. Argument za lub przeciw
2. ----------II----------------
itd albo
1. argument za
2.--------II-------
3. ------II----- przeciw
4.---------II-----------

III Zakończenie
podsumowanie ,teza (własne zdanie)
--------------------------------------------------------------------
Słownictwo
*służące osiąganiu spójności wypowiedzi
poza tym - ponadto - tymczasem - przede wszystkim - natomiast - tak więc - choć - chociarz - mimo to - mimo tego - mimo że - ponieważ - dlatego - bo - gdyż - o czym świadczy - zatem - głównie - w dodatku - w gruncie rzeczy

*wyrażające opinię piszącego
sądzę, że - uważam , że - wedłóg mnie - w mojej opini - z całą pewnością - moim zdaniem - jestem zdania - jestem przekonany, że - nie mam wątpliwości - z całą pewnością - nie znam w tej chwili odpowiedzi - nie zadawałem sobie wcześciej tego pytania - prawdopodobie - przypuszczalnie-

*służące do wprowadzenia cytatów:
- moje zdanie najlepiej potwierdzą słowa "..."
- powołam się na słowa "..."
- świadczą o tym słowa "..."
- oto co na ten temat mówi"..."
- aby móc poprzeć moje zdanie zacytuje/przytocze słowa "..."
- rację ma ... mówiąc , że ,,..."
- najlepiejilustrują to słowa ,,..."

:)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jak napisać rozprawkę ? Na jutro mam napisać rozprawkę, ale nie wiem jak mam zacząć. Ile ma być akapitów, co w każdym ? jak go zacząć ? Teza: Warto mieć przyjaciół.

Jak napisać rozprawkę ? Na jutro mam napisać rozprawkę, ale nie wiem jak mam zacząć. Ile ma być akapitów, co w każdym ? jak go zacząć ? Teza: Warto mieć przyjaciół....

Język polski

Błagam niech ktoś mi wytłumaczy jak dla totalnego dysmózga jak napisać rozprawkę. Nie rozumiem nic

Błagam niech ktoś mi wytłumaczy jak dla totalnego dysmózga jak napisać rozprawkę. Nie rozumiem nic...

Język polski

jak napisać rozprawkę

jak napisać rozprawkę...

Język polski

Jak napisać rozprawkę z czego ona się składa krótko na temat i w punktach

Jak napisać rozprawkę z czego ona się składa krótko na temat i w punktach...

Język polski

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ? DAJE NAJ I 50 PUNKTÓW

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ? DAJE NAJ I 50 PUNKTÓW...

Język polski

Jak napisać rozprawkę na ten temat : Okazywanie miłosierdzia bliznim czyni człowieka szczęśliwym

Jak napisać rozprawkę na ten temat : Okazywanie miłosierdzia bliznim czyni człowieka szczęśliwym...