Streszczenie "Króla Edypa".

Edyp był synem Lajosa i Jokasty. Jako niemowlę został porzucony w górach, ponieważ wyrocznia ostrzegła króla tebańskiego że zostanie zabity z ręki własnego syna, który następnie ożeni się z jego małżonką, a swoją matką Jokastą. Znajdują go pasterze i zanoszą do Koryntu. Tam nie czuje się szczęśliwy. Wybiera się do wyroczni - która zakazuje mu powrotu do ojczyzny, bo zabije swojego ojca i ożeni się ze swoją matką. Edyp, myśląc że jego ojczyzną jest Korynt, opuszcza go. W czasie wędrówki w ciasnym wąwozie napotyka wóz pana w otoczeniu dworzan. Służba krzyczy, by zszedł z drogi - ale nie słuchał. Wybucha kłótnia. Edyp zabija wszystkich i idzie dalej. nie wie, że pan którego zabił, to Lajos. W górach pojawia się Sfinks, głosi zagadkę, dla tego który ją odgadnie czeka nagroda - poślubienie Jokasty. Odgaduje ją Edyp. Żeni się z Jokastą i mają dzieci. Nad królestwem wisi klątwa, panuje nieurodzaj. Na świat przychodzą martwe dzieci. Wezwano Terezjasza, który po długim milczeniu powiedział prawdę, że winien temu jest Edyp. On wykłuwa sobie oczy i skazuje na wygnanie. Jokasta wiesza się.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Streszczenie "Króla Edypa".

Prolog
(Edyp, Kapłan, Kreon)
Edyp widzi gromadzący się przed świątynią lud Teb. Wznoszą oni modły i błagania o ratunek, gdyż miasto pustoszą zaraza i choroby. Edyp zwraca się do Kapłana, pytając o przyczynę zgromadzenia. Kap...

Język polski

Streszczenie "Króla Edypa".

Teby pustoszone są przez zarazę i choroby. Wzburzony i zaniepokojony lud gromadzi się przed świątynią. Wznosi modły o ratunek i prosi bogów, by nie gniewali się już na ich kraj i mieszkańców. Obserwuje to zaniepokojony władca, Edyp. W r...

Język polski

Streszczenie "Króla Edypa".

Edyp, jako dziecko został okaleczony i porzucony. Przygarnęła go Rodzina Królewska, w której Wychowywał się nie wiedząc o swoim prawdziwym pochodzeniu.
Będąc młodzieńcem był wyśmiewany i obrażany przez innych a nawet nazywany przy...

Język polski

Streszczenie "Króla Edypa".

Edyp był synem Lajosa i Jokasty. Jako niemowlę został porzucony w górach, ponieważ wyrocznia ostrzegła króla tebańskiego że zostanie zabity z ręki własnego syna, który następnie ożeni się z jego małżonką, a swoją matką Jokastą. ...

Język polski

"Król Edyp" - szczegółowe streszczenie utworu.

PROLOG
Król Edyp pyta przybyłego do pałacu Kapłana co jest przyczyną niezwykłego poruszenia w mieście.
W Tebach zewsząd słychać błagalne modlitwy wznoszone przez mieszkańców. Unosi się zapach wonnych kadzideł. Zarówno...

Język polski

"Król Edyp" - streszczenie i omówienie.

TREŚĆ DRAMATU

PROLOG
Król Edyp pyta przybyłego do pałacu Kapłana co jest przyczyną niezwykłego poruszenia w mieście.
W Tebach zewsząd słychać błagalne modlitwy wznoszone przez mieszkańców. Unosi się zapach wonnych ...