Definicja rany i podział ran

Rana – przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych organizmu ( skóra, błony śluzowe), na skutek urazu mechanicznego, chemicznego,termicznego.
Niebezpieczeństwo ran polega na :
- możliwości dostania się zakażenia
- utraty krwi i płynów ustrojowych
- uszkodzenia narządów, kości, nerwów

Podział ran:
a) ze względu na charakter otworów zewnętrznych:
- o brzegach regularnych(gładkich): np. rąbana, cięta i kłuta
- o brzegach nieregularnych : np. kąsana, szarpana, miażdżona
- poszczałowa : * styczna
* ślepa
*postrzałowa
b) ze względu na lokalizację anatomiczną człowieka, np. w brzuchu, głowie
c) ze względu na ciężkość zranienia :
- lekkie
- średnio ciężkie
- ciężkie
- śmiertelne
d) ze względu na ilość ran :
- pojedyncze
- mnogie
- miksty(mieszane)
e) ze względu na charakterystykę ran :
- otarcie
- płatowe
- cięta
- kłuta
- rąbana
- gładka
- miażdżona
- tłuczona
-zatruta
-szarpana
- kąsana ( może mieć charakter kłutej, szarpanej, miażdżonej)
- poszczałowa

Dodaj swoją odpowiedź
Edukacja dla bezpieczeństwa

Definicja rany i podział ran

Rana – przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych organizmu ( skóra, błony śluzowe), na skutek urazu mechanicznego, chemicznego,termicznego.
Niebezpieczeństwo ran polega na :
- możliwości dostania się zakażenia
- utraty krwi...

Kosmetologia

Chemia kosmetyczna (kosmetologia)

1. FUNCJE SKŁADNIKÓW KOSMETYCZYCH
ANTYKOROZYJNA - zapobiega korozji opakowania
ANTYSTATYCZNA ? ogranicza elektryczność statyczną poprzez zobojętnianie ładunków elektrycznych na powierzchni
BARWNIK KOSMETYCZNY ? zabarwia produkt ...