Test sprawdzający znajomość treści "Pana Tadeusza".

1.Adam Mickiewicz: (0-1)
(zakreśl fałszywe zdanie)
A. Urodzony 24 grudnia 1798r. , zmarły 26 listopada 1855r.
B. Studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
C. Napisał utwór pt. ?Świętoszek?
D. W czasie Wiosny Ludów utworzył we Włoszech legion polski

2.Do utworów Adama Mickiewicza nie należy: (0-1)
A. Pan Tadeusz
B. Dziady
C. Oda do młodości
D. Romeo i Julia

3.?Pan Tadeusz? jest: (0-1)
A. Opowiadaniem
B. Baśnią
C. Hymnem
D. Epopeją

4.?Pan Tadeusz? podzielony jest na: (0-1)
A. 12 ksiąg
B. 10 ksiąg
C. 13 ksiąg
D. 25 ksiąg

5.Głównym bohaterem jest: (0-1)
A. Gerwazy
B. Jacek Soplica
C. Telimena
D. Sędzia

6.Akcja utworu rozgrywa się: (0-1)
A. Latem 1811r. i wiosną 1812r.
B. Zimą 1833r.
C. Wiosną 1910r. i jesienią 1912r.
D. Wiosną i latem 1821r.

7.Bohaterem zbiorowym w utworze jest: (0-1)
A. Chłopstwo
B. Szlachta
C. Rycerstwo
D. Nie ma bohaterów zbiorowych

8.Dzieło powstało w latach: (0-1)
A. 1832-1834 w Paryżu
B. 1811-1812 w Litwie
C. 1821-1832 w Londynie
D. 1811-1812 w Krakowie

9.Utwór rozpoczyna: (0-1)
A. Księga I
B. Inwokacja
C. Epilog
D. Księga III

10.Co było herbem rodu Horeszków: (0-1)
A. Półkozic
B. Półrożec
C. Stokozic
D. Orzeł

11.Jak inaczej nazywano Gerwazego: (0-1)
A. Sędzią
B. Hrabią
C. Mopankiem
D. Cześnikiem

12.Kto był ojcem Tadeusza: (0-1)
A. Jacek Soplica
B. Sędzia
C. Podkomorzy
D. Stolnik

13.Jak w ?panu Tadeuszu? nazywa się schronienie niedźwiedzia: (0-1)
A. Pieczara
B. Grota
C. Nora
D. Matecznik

14.Jak zwano miecz Gerwazego: (0-1)
A. Brzeszczot
B. Scyzoryk
C. Szpada
D. Durendal

15.Kto zabił niedźwiedzia podczas polowania: (0-1)
A. Asesor
B. Rejent
C. Wojski
D. Robak

16.Fragment podany niżej posiada : (0-1)
?bo każda chmura inna, na przykład jesienna
Pełźnie jak żółw leniwie, ulewą brzemienna,
I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi
Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi?

A. porównanie homeryckie
B. epitety
C. porównanie
D. wszystkie wymienione wyżej środki stylistyczne


17.Jakie owady pokąsały Telimenę: (0-1)
A. Osy
B. Pszczoły
C. Skorki
D. Mrówki

18.W jakim mieście wychował się Tadeusz: (0-1)
A. w Paryżu
B. w Wilnie
C. w Petersburgu
D. w Warszawie

19.Do jakiego zakonu należał ks. Robak: (0-1)
A. Franciszkanin
B. Dominikanin
C. Benedyktyn
D. Bernardyn

20.Jankiel, na prośbę Zosi, zagrał na: (0-1)
A. Skrzypcach
B. Rogu
C. Cymbałach
D. Bębnach

21.Historie zamku Horeszków Hrabiemu opowiada: (0-1)
A. Sędzia
B. Protazy
C. Gerwazy
D. Podkomorzy

22.Hrabia i Tadeusz podczas polowania zostali zaatakowani przez: (0-1)
A. Żubra
B. Niedźwiedzia
C. Wilka
D. Łosia

23.Podkomorzy dał hasło: (0-1)
A. ?poloneza czas zacząć?
B. ?walca czas zacząć?
C. ?zaczynamy tańce?
D. ?zabawę czas zacząć?

24.Poniższe wyrazy wpisz do właściwych rubryk w tabelce: (0-10)

żupan, chłodnik, rusznica, krużganek, konfederatka, sień, rapier, poncz, izbica, bagnet

UBIORY ARCHITEKTURA BROŃ POTRAWY


25.Jak nazywają się środki poetyckie występujące w podanych niżej fragmentach: (0-4)

A. "Wiatry wyją..."
........................................................
B. "Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce..."
........................................................
C. "Chmura z gradem jak balon szybko z wiatrem leci..."
........................................................
D. "Światło w rowie na drobne drzazgi się roztrąca,
Chwyta je i w głąb niesie toń uciekająca...."
.......................................................

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ ZAMKNIĘTYCH:
1.C
2.D
3.D
4.A
5.B
6.A
7.B
8.A
9.B
10.A
11.C
12.A
13.D
14.B
15.D
16.D
17.D
18.B
19.D
20.C
21.C
22.B
23.A

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Test sprawdzający znajomość treści "Pana Tadeusza".

1.Adam Mickiewicz: (0-1)
(zakreśl fałszywe zdanie)
A. Urodzony 24 grudnia 1798r. , zmarły 26 listopada 1855r.
B. Studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
C. Napisał utwór pt. ?Świętoszek?
D. W czasie Wiosny L...