Tragizm Edypa

"Król Edyp" jest tragedia napisana przez jednego z najwybitniejszych pisarzy antycznych - Sofoklesa. Utwór ten opowiada o losach Edypa z rodu Labdakidów, nad którym krążyła straszna klątwa. Na czym polegał tragizm Edypa? Co to jest tragizm? Jest kategoria estetyczna oznaczająca konflikt równorzędnych wartości, w wyniku którego jednostka działająca świadomie w imię wielkiego celu, skazana jest na klęskę. Tak więc bohater, w tym wypadku Edyp, podejmując jakiekolwiek działanie, jest z góry skazany na niepowodzenie. Niezależnie od tego, jaka decyzje podejmie, prowadzi go ona do ostatecznej klęski.

Klątwa krążąca nad rodem Labdakidow została rzucona przez króla Pelopsa na Lajosa ojca Edypa, który doprowadził jego syna do samobójstwa. Wyrocznia delficka ostrzegła Lajosa, że zginie z ręki swojego syna, który następnie ożeni się ze swoją matką. Kiedy więc narodził się Edyp, Lajos i Jokasta postanowili pozbyć się dziecka. Los jednak chciał inaczej i Edyp przeżył wychowując się na dworze króla Koryntu- Polybosa. Gdy chłopiec dorósł, wyrocznia w Delfach wyjawiła mu straszną prawdę. Edyp, sądząc, iż jest synem Polybosa i Meropy postanowił opuścić Korynt. Wyruszył do Teb. I to właśnie tutaj zaczynają się jego tragiczne losy. W drodze do Teb, w górskim wąwozie Edyp zabija w potyczce nieznanego rycerza. Nie zdawał sobie nawet sprawy z tego, kim był ten człowiek. Był to Lajos, król Teb, ojciec Edypa. I właśnie to tragiczne zdarzenie jest pierwszą częścią klątwy, która się wypełniła. Po przybyciu do Teb Edypowi udaje się rozwiązać zagadkę Sfinksa, wybawiając w ten sposób miasto od złego potwora. Nagrodą była ręka królowej, wdowy Jokasty, czyli matki Edypa. Gdy Edyp poślubił Jokastę, nie wiedział wówczas, że jest ona jego matką. Z ich związku narodziła się czwórka dzieci.

Gdy jednak przed Edypem staje posłaniec z Koryntu i wyjawia mu całą prawdę, okazuje się być ona straszna. Tak więc Edyp sam doprowadził, choć całkiem nieświadomie do klęski.

Jego tragizm nie polega tylko na tragicznych wyborach, które zniszczyły jego życie. Tragiczna była także śmierć Jokasty, która odebrała sobie życie właśnie z powodu Edypa. Nie mogła ona znieść takiej hańby i upokorzenia. Wybory Edypa stały się więc tragiczne, nie tylko dla niego. Okaleczony Edyp umiera, lecz klątwa stanie się przyczyną nieszczęść jego dzieci. Tak więc tragizm Edypa dotyczy zarówno jego, jak i najbliższych jego sercu osób. Starał się zrobić wszystko, by od tego uciec. Myślał, że to mu się udało. Okazuje się jednak, że od przeznaczenia uciec nie można.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Tragizm Edypa

"Król Edyp" jest tragedia napisana przez jednego z najwybitniejszych pisarzy antycznych - Sofoklesa. Utwór ten opowiada o losach Edypa z rodu Labdakidów, nad którym krążyła straszna klątwa. Na czym polegał tragizm Edypa? Co to jest tragizm?...

Język polski

Tragizm Edypa

Na czym polega tragizm Edypa?


Jednym z najwybitniejszych utworów Sofoklesa jest tragedia „Król Edyp”. Opowiada ona dzieje dotkniętego klątwą bogów, syna króla Teb. Głównym problemem w utworze jest tragizm, charakterystyczny...

Język polski

Dlaczego Edyp uważany jest za postać tragiczną - Tragizm Edypa.

Edyp jest tytułowym bohaterem greckiej tragedii. Jego losy zostały opisane przez jednego
z trzech najwybitniejszych tragików- Sofoklesa. Utwór przedstawia los bohatera, nad którym ciąży fatum. Pokazuje on, iż przed tym, co ma nas spotka...

Język polski

Na czym polegał tragizm Edypa?

“Król Edyp” Sofoklesa to klasyczna tragedia grecka z okresu renesansu, która przywołuje jeden z najważniejszych mitów genealogicznych - mit o rodzie Labdakidów. Tematem tej tragedii jest los Edypa, człowieka obciążonego klątwą, które...

Język polski

Tragizm Edypa

Jednym z najwybitniejszych utworów Sofoklesa jest tragedia „Król Edyp”. Opowiada ona dzieje dotkniętego klątwą bogów, syna króla Teb. Głównym problemem w utworze jest tragizm, charakterystyczny dla tragedii antycznej. Polega on na ukaza...

Język polski

PROSZĘ O POMOC MUSZĘ NAPISAĆ NA CZYM POLEGAŁ TRAGIZM EDYPA

PROSZĘ O POMOC MUSZĘ NAPISAĆ NA CZYM POLEGAŁ TRAGIZM EDYPA...