Najważniejsze przykazania

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
2. a bliźniego swego jak siebie samego.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna

7 SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Eucharystia.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

7 CNÓT GŁÓWNYCH
1. Pokora.
2. Hojność.
3. Czystość.
4. Miłość.
5. Umiarkowanie.
6. Cierpliwość.
7. Gorliwość i pracowitość.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

WIE CO TO JEST ARKA PRZYMIERZA, ZNA DWA NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIA, POTRAFI WYMIENIĆ 5 OKRESÓW LITURGICZNYCH, WIE CO ZNACZY słowo ADWENT, POTRAFI WYMIENIĆ PRZYNAJMNIEJ 2 PROROKÓW (O KTÓRYCH MÓWILIŚMY NA KATECHEZIE), KTÓRZY ZAPOWIADALI PRZYJŚCIE MESJASZ

WIE CO TO JEST ARKA PRZYMIERZA, ZNA DWA NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIA, POTRAFI WYMIENIĆ 5 OKRESÓW LITURGICZNYCH, WIE CO ZNACZY słowo ADWENT, POTRAFI WYMIENIĆ PRZYNAJMNIEJ 2 PROROKÓW (O KTÓRYCH MÓWILIŚMY NA KATECHEZIE), KTÓRZY ZAPOWIADALI P...

Religia

WIE CO TO JEST ARKA PRZYMIERZA, ZNA DWA NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIA, POTRAFI WYMIENIĆ 5 OKRESÓW LITURGICZNYCH, WIE CO ZNACZY słowo ADWENT, POTRAFI WYMIENIĆ PRZYNAJMNIEJ 2 PROROKÓW (O KTÓRYCH MÓWILIŚMY NA KATECHEZIE), KTÓRZY ZAPOWIADALI PRZYJŚCIE MESJASZ

WIE CO TO JEST ARKA PRZYMIERZA, ZNA DWA NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIA, POTRAFI WYMIENIĆ 5 OKRESÓW LITURGICZNYCH, WIE CO ZNACZY słowo ADWENT, POTRAFI WYMIENIĆ PRZYNAJMNIEJ 2 PROROKÓW (O KTÓRYCH MÓWILIŚMY NA KATECHEZIE), KTÓRZY ZAPOWIADALI P...

Religia

Pomóżcie Religia, UCZEŃ: WIE CO TO JEST ARKA PRZYMIERZA, ZNA DWA NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIA, POTRAFI WYMIENIĆ 5 OKRESÓW LITURGICZNYCH, WIE CO ZNACZY słowo ADWENT, POTRAFI WYMIENIĆ PRZYNAJMNIEJ 2 PROROKÓW (O KTÓRYCH MÓWILIŚMY NA KATECHEZIE), KTÓRZY

Pomóżcie Religia, UCZEŃ: WIE CO TO JEST ARKA PRZYMIERZA, ZNA DWA NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIA, POTRAFI WYMIENIĆ 5 OKRESÓW LITURGICZNYCH, WIE CO ZNACZY słowo ADWENT, POTRAFI WYMIENIĆ PRZYNAJMNIEJ 2 PROROKÓW (O KTÓRYCH MÓWILIŚMY NA K...

Geografia

Opisz jedną z religii będących na świecie (najważniejsze rzeczy w religii świeta przykazania etyka bogowie obrzedy i religie )

Opisz jedną z religii będących na świecie (najważniejsze rzeczy w religii świeta przykazania etyka bogowie obrzedy i religie )...

Religia

1. Jak brzmi najważniejsze przykazanie ? 2. Co wydarzyło się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy ? 3. Dlaczego Jezus umył uczniom nogi ? 4. Co oznacza słowo Eucharystia ? 6. Kiedy Jezus wydał za nas swoje Ciało i przelał swoja krew ? 7. Dlaczeg

1. Jak brzmi najważniejsze przykazanie ? 2. Co wydarzyło się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy ? 3. Dlaczego Jezus umył uczniom nogi ? 4. Co oznacza słowo Eucharystia ? 6. Kiedy Jezus wydał za nas swoje Ciało i przelał swoja krew...