Alkiny, alkeny, alkany

ETAN:
-całkowite :
2 C2H6 702 -> 4CO2 6H20
-półspalanie:
2 C2H6 502 -> 4CO 6H20
-niecałkowite:
2 C2H6 3 02 -> 4C 6H20
Pentan:
- całkowite :
2C5H12 16 02 --> 10 CO2 12 H20
- półspanianie
2C5H12 12 02 --> 10 CO 12 H20
- niecałkowite
2C5H12 6 02 -->10 C 12 H20
metan
Spalanie całkowite
CH4 1O2 --> CO2 2H2O
półspalanie
CH4 1O2 --> CO 2H2O
spalanie niecałkowite
CH4 1O2 --> C 2H2O
propan
C3H8 5O2 --> 3CO2 4H2O
2C3H8 7O2 --> 6CO 8H2O
C3H8 2O2 --> 3C 4H2O
butan
2C4H10 13O2 --> 8CO2 10H2O
2C4H10 9O2 --> 8CO 10H2O
2C4H10 5O2 --> 8C 10H2O
heksan
2C6H14 19O2 --> 12CO2 14H2O
2C6H14 13O2 --> 12CO 14H2O
2C6H14 7O2 --> 12C 14H2O
heptan
C7H16 11O2 --> 7CO2 8H2O
2C7H16 15O2 --> 14CO 16H2O
C7H16 4O2 --> 7C 8H2O
oktan
2C8H18 25O2 --> 16CO2 18H2O
2C8H18 17O2 --> 16CO 18H2O
2C8H18 9O2 --> 16C 18H2O

eten
C2H4 3O2 --> 2CO2 2H2O
C2H4 2O2 --> 2CO 2H2O
C2H4 1O2 --> 2C 2H2O
propen
2C3H6 9O2 --> 6CO2 6H2O
C3H6 3O2 --> 3CO 3H2O
2C3H6 3O2 --> 6C 6H2O
buten
C4H8 6O2 --> 4CO2 4H2O
C4H8 4O2 --> 4CO 4H2O
C4H8 2O2 --> 4C 4H2O
penten
2C5H10 15O2 --> 10CO2 10H2O
C5H10 5O2 --> 5CO 5H2O
2C5H10 5O2 --> 10C 10H2O
heksen
C6H12 wite 9O2 --> 6CO2 6H2O
C6H12 6O2 --> 6CO 6H2O
C6H12 3O2 --> 6C 6H2O
hepten
2C7H14 21O2 --> 14CO2 14H2O
C7H14 7O2 --> 7CO 7H2O
2C7H14 7O2 --> 14C 14H2O
okten
C8H16 12O2 --> 8CO2 8H2O
C8H16 8O2 --> 8CO 8H2O
C8H16 4O2 --> 8C 8H2O

etyn
2C2H2 5O2 --> 4CO2 2H2O
2C2H2 3O2 --> 4CO 2H2O
2C2H2 1O2 --> 4C 2H2O
propyn
C3H4 4O2 --> 3CO2 2H2O
2C3H4 5O2 --> 6CO 4H2O
C3H4 1O2 --> 3C 2H2O
butyn
2C4H6 11O2 --> 8CO2 6H2O
2C4H6 7O2 --> 8CO 6H2O
2C4H6 3O2 --> 8C 6H2O
pentyn
C5H8 7O2 --> 5CO2 4H2O
2C5H8 9O2 --> 10CO 8H2O
C5H8 2O2 --> 5C 4H2O
heksyn
2C6H10 17O2 --> 12CO2 10H2O
2C6H10 11O2 --> 12CO 10H2O
2C6H10 5O2 --> 12C 10H2O
heptyn
C7H12 10O2 --> 7CO2 6H2O
2C7H12 13O2 --> 14CO 12H2O
C7H12 3O2 --> 7C 6H2O
oktyn
2C8H14 23O2 --> 16CO2 14H2O
2C8H14 15O2 --> 16CO 14H2O
2C8H14 7O2 --> 16C 14H2O

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Alkiny, alkeny, alkany

ETAN:
-całkowite :
2 C2H6 702 -> 4CO2 6H20
-półspalanie:
2 C2H6 502 -> 4CO 6H20
-niecałkowite:
2 C2H6 3 02 -> 4C 6H20
Pentan:
- całkowite :
2C5H12 16 02 --> 10 CO2 12 H20
- półspanianie ...

Chemia

Alkeny, alkany, alkiny - ściąga

1. Związki organiczne są to substancje zawierające w swym składzie węgiel. Wyjątki (związki chemiczne, które mimo iż posiadają w cząsteczce węgiel nie są organicznymi)
* tlenki węgla: CO i CO2
* kwas węglowy: H2CO3
* węgl...

Chemia

Alkeny alkany alkiny

Alkany to węglowodory nasycone (związki organiczne) w których atomy węgla łączą się bezpośrednio ze sobą wiązaniami pojedynczymi. (Porównaj: alkeny, alkiny)

Ogólny wzór sumaryczny alkanów(aczkolwiek nie znajdujący zastosowan...

Chemia

Alkany,alkeny,alkiny,aromatyczne,sciaga

Węglowodory nasycone- związki węgla i wodoru w cząsteczkach których występują tylko pojedyńcze wiązania węgiel - węgiel.
Homologi - związki należące do jenej rodziny zw alkanów różniące się o grupę CH2 lub jej wielokrotność...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny i polimery

Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery

ALKANY (parafiny)
• nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2
• stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4
• alkany, których cząsteczki zawieraj...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny i polimery

ALKANY (parafiny)
• nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2
• stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4
• alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć ...