Opracowanie lektury "Syzyfowe prace".

"Syzyfowe prace" pisał S żermowski za granicą w Szwajcari. Ukończył powieść w 1896r w Rapperswilu. po raz pierwszy utwór drukowany był w czasopiśmie " Nowa Reforma"od 7 lipca do 24 pażdziernika 1897 roku w Krakowie, a więc po za zaborem rosyjskim. W wydaniu książkowym powieść ukazała się we Lwowie, także w Galicji 1898 roku pod pseudonimem Maurycy Zych. W kongresówce utwór ukazał się drukiem w XX wieku. Było to wydanie warszawskie z 1909 roku. Powieść niosła kilka tytułów.
a) Syzyfowe Prace
b) Wybawiciel
c) Andrzej Radek- czyli Syzyfowe prace

Świat przedstawiony
1 czas fabuły sięga roku 1863
2 Czas akcji obejmuje 10 lat szkolnych od 1871 do 1881

Miejscem wydarzeń jest
Kleryków
Owczary
Gawronki
Szkoła

Warznym momentem fabuły jest w opowieści przyrody, służy ona między innymi otwarzaniu stanów psychicznych bohaterów

Bohaterowie:
GŁÓWNI
Marcin Borowicz, Andrzej Radek
DRUGORZĘDNI
Michcik, Anna Stogłowska
EPIZODYCZNI
matka Marcinka
ZBIOROWY
nauczyciele, uczniowie

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opracowanie lektury "Syzyfowe prace".

"Syzyfowe prace" pisał S żermowski za granicą w Szwajcari. Ukończył powieść w 1896r w Rapperswilu. po raz pierwszy utwór drukowany był w czasopiśmie " Nowa Reforma"od 7 lipca do 24 pażdziernika 1897 roku w Krakowie, a ...

Język polski

"Syzyfowe prace" opracowanie.

"Syzyfowe prace" to powieść, której akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku, w klerykowskim gimnazjum, w kórym polscy uczniowie poddawani są ruzyfikacji. Metody rusyfikatorów to przede wszystkim wprowadzenie do szkół języ...

Język polski

Stefan Żeromski opracowanie "Syzyfowych prac" i "Siłaczki".

Treść powieści Kielecczyzna, II pół. XIX wieku
Państwo Borowiczowie odwożą swego ośmioletniego jedynaka do jednoklasowej szkoły wiejskiej Owczarach i umieszczają go na stancji u nauczyciela, p. Wiechowskiego. Następnego dnia po źle ...