Wymień osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Greków. Daje najjjjj :)))

Wymień osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Greków. Daje najjjjj :)))
Odpowiedź
zdr333

Cywilizacja grecka stworzyła jeden z fundamentów dla obecnie funkcjonującej europejskiej cywilizacji. To niesamowite jak wiele czerpiemy dziś z osiągnięć starożytnych Greków. Ich dorobek jest imponujący i ponadczasowy.Grecy stworzyli wspaniałą literaturę. Tragedie greckie stanowią dziś klasyczny kanon literatury światowej. Grecy zbudowali podstawy współczesnego teatru. Uczęszczając dziś na przedstawienia teatralne nie mamy świadomości, że układ sceny i pewne elementy gry aktorskiej miały swój początek w czasach antycznych. Klasycznymi zabytkami sztuki światowej są greckie dzieła w dziedzinie architektury i rzeźby. Starożytni Grecy stworzyli wzorce, które naśladowali później artyści następnych pokoleń. W ich czasach powstały trzy porządki architektoniczne.Również Grecy są twórcami filozofii, czyli umiłowania mądrości. Pierwsi starożytni filozofowie dociekali natury świata, próbowali określi zasady, które rządzą jego funkcjonowaniem, starali się pozna wnętrze człowieka i określi jego możliwości, a także jego miejsce w otaczającym go świecie.Niezwykle bogata była politeistyczna religia Greków. Mity greckie, czyli opowiadania o bogach i herosach stały się inspiracją dla światowej literatury, a odwołania do nich można z łatwością odnaleźć również dzisiaj. Niezapomniane pozostają epopeje Homera "Iliada" i "Odyseja" opowiadające dzieje wojny trojańskiej oraz tułaczkę greckiego herosa Odyseusza.W Olimpii na cześć najważniejszego boga greckiego Zeusa odbywały się regularnie igrzyska, czyli zawody sportowe podczas, których zawodnicy z różnych państw greckich rywalizowali o palmę pierwszeństwa. Podczas rozgrywania zawodów zawieszano w Grecji wszelkie wojny, konflikty i spory. Starożytne igrzyska stały się inspiracją dla urządzenia pod koniec XIX w. pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego.Starożytna Grecja stworzyła także podwaliny współczesnych systemów politycznych. Wzorem dla systemu demokratycznego panującego w dniu dzisiejszym pozostaje demokracja ateńska oraz jej instytucje.

kaallaa

- igrzyska olimpijskie - demokracja - rzeźba - język - kultura-teatr, - rozwinięcie nauk na płaszczyźnie matematyki, histori oraz geografii - liczne wynalazki - porządki architektoniczne - malarstwo wazowowe

Dodaj swoją odpowiedź