Reguły ustalania stopni utlenienia

1. Pierwiastki w stanie wolnym występują na zerowym stopniu utlenienia. (0)

2. Metale w związkach chemicznym występują zawsze na dodatnim stopniu utlenienia, zgodnym z wartościowością.

3. Fluor w związkach chemicznych występuje zawsze na -I stopniu utlenienia.

4. Wodór najczęściej występuje na +I stopniu utlenienia. Wyjątek stanowią wodorki metali, gdzie występuje na -I stopniu utlenienia.

5. Tlen najczęściej występuje na –II stopniu utlenienia, z wyjątkiem wodorotlenków, gdzie występuje na –I stopniu utlenienia i w połączeniu z fluorem na +II stopniu utlenienia.

6. Dla cząsteczki suma stopni utlenienia jest równa zero.

7. Dla jonu prostego stopień utlenienia pokrywa się z ładunkiem tego jonu.

8. Dla jonu złożonego suma stopni utlenienia równa się ładunkowi tego jonu.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Reguły ustalania stopni utlenienia

1. Pierwiastki w stanie wolnym występują na zerowym stopniu utlenienia. (0)

2. Metale w związkach chemicznym występują zawsze na dodatnim stopniu utlenienia, zgodnym z wartościowością.

3. Fluor w związkach chemicznych wys...

Chemia

Chemia - materiał klasy I o profilu ogólnym

Lekcja 1
Temat: Lekcja Organizacyjna.

Ułóż wzory sumaryczne związków z atomów o podanej wartościowości:

Siarczek ołowiu (II) – PbS2
Węglik glinu – Al4C3
Chlorek wapnia – CaCl2
Tlenek sodu – Na2O