Przebieg rewolucji francuskiej

1. W XVIII w. między mieszczaństwem francuskim narastało niezadowolenie z powodów rządów absolutnych.
2. Przedstawiciele trzeciego stanu zażądali od króla wspólnego liczenia głosów od każdego z reprezentantów.
3. Król nie wyraża zgody a przedstawiciele trzeciego stanu ogłaszają się Zgromadzeniem Narodowym.
4. Król wyraża zgodę, zgromadzenie przekształca się w Konstytuantę, lecz potem król wzywa wojsko aby przepędzić tych zgromadzenie.
5. 14 lipca 1789r. Rozszalały tłum spala i niszczy Bastylię.
6. We Francji wybuchają zamieszki. Aby zapobiec dalszym rozjuchom zgromadzenie uchwala Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.
7. 3 wrzesień 1791r. Uchwalona zostaje konstytucja, która zmienia ustrój Francji na monarchię konstytucyjną.
8. Austria, Anglia i Prusy przekraczają zbrojnie granice Francji. Klęska wojsk rewolucyjnych. Całą winę poniósł Ludwik XVI.
9. Ustrój monarchiczny został zniesiony i 22 września 1792r. publicznie nazwano go republiką.
10. W styczniu 1793r. król Ludwik XVI zostaje postawiony przed sądem parlamentu pod zarzutem zdrady i zostaje ścięty na gilotynie.
11. Do wojny z Francją przyłączyły się nowe państwa bojąc się, że podobny bunt ludzi jak we Francji może wystąpić także u nich.
12. Władzę we Francji obejmują jakobini, na czele stoi Maksymilian Robespierre.
13. Uchwalają oni szereg nowych reform dotyczących przede wszystkim najbiedniejszych.
14. Jakobini rozpoczęli walki z kościołem katolickim, skazywano duchownych na śmierć.
15. Krwawa władza sprawowana przez jakobinów powoli doprowadzała ludzi do oburzenia.
16. Dzięki spiskowi burżuazji pojmano Robespierre’a i jego towarzyszy, a następnie stracono ich na gilotynie.
17. Utworzono nowy rząd, dyrektoriat, a reformy zostały zachowane.

Według mnie jednym z najważniejszym wydarzeniem podczas rewolucji we Francji jest zniszczenie Bastylii przez uzbrojony tłum. Ten czyn zachęcił ludzi do dalszego protestowania, był to symbol odwagi ludzkiej.

Następnym ważnym wydarzeniem było uchwalenie deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Głosiła ona równość ludzi do prawa i to, że nie można odebrać tych praw nikomu. Każdy człowiek od tej pory mógł współuczestniczyć w życiu państwa. Te prawa przetrwały do dziś.

Kolejnym ważnym punktem jest uchwalenie konstytucji. Od tej pory prawo ustanawiał parlament. Król nie był już władcą absolutnym, nie mógł wypowiadać wojen ani zawierać pokoju.

Najważniejszym, według mnie, wydarzeniem podczas rewolucji Francuskiej było zniesienie ustroju monarchicznego i ustanowienie republiki. Obalono króla, władzę spełniał parlament wybierany przez lud.

Co zawdzięczamy rewolucji w świecie współczesnym? W imię haseł wolność, równość, braterstwo zginęło wiele osób, lecz historycy uważają, że rewolucja miała pozytywne znaczenie na dzieje ludzkości. Zniszczenie Bastylii przez mieszczan zapoczątkowało rewolucję. Był to sygnał dla innych narodów, aby też próbowały walczyć ze swoimi władcami. Później w XIXw. narody Ameryki Południowej, a także Europy również wystąpiły przeciw swoimi władcami absolutnymi.

Dzięki rewolucji mamy także Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, które są stosowane do dzisiaj. Prawa te mówią o wolności, jaką posiada człowiek, o jego możliwości współuczestniczeniu w życiu państwa, mówi o tym, że prawa nadane nie mogą być odebrane. Zabrania się w nich natomiast postępowania, które może zaszkodzić społeczeństwu i państwu. Przyjęto zasadę, że prawa zawarte w deklaracji przestrzegane muszą być na całym świecie, a nie tylko w poszczególnych państwach.

Kolejną rzeczą, którą zawdzięczamy rewolucji jest forma rządów republikańskich stosowanych w prawie każdym kraju świata. [wyjątkiem może być Kreta gdzie panuje dyktatura (rządzi jedna osoba, w tym przypadku jest to Fidel Castro)]. Stosowany jest w nich trójpodział władz: władza ustawodawcza, władza sądownicza, władza wykonawcza. Kościół w tych krajach jest traktowany jako zupełnie inna rzecz. Nie ma on władzy, jest traktowany jako sprawa tylko i wyłączne religii.

Myślę, że to są główne rzeczy, które zawdzięczamy rewolucji francuskiej.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Przebieg rewolucji francuskiej

1. W XVIII w. między mieszczaństwem francuskim narastało niezadowolenie z powodów rządów absolutnych.
2. Przedstawiciele trzeciego stanu zażądali od króla wspólnego liczenia głosów od każdego z reprezentantów.
3. Król nie wyra...

Język angielski

Mam na jutro na klasówkę: O rewolucji francuskiej i jej założeniach i deklaracja praw obywateli. O Księstwie Warszawskim. O utworzeniu Królestwa Polskiego 1815r Powstanie Listopadowe i Styczniowe - przyczyny, krótko przebieg, skutki i bilans. Wielka emigr

Mam na jutro na klasówkę: O rewolucji francuskiej i jej założeniach i deklaracja praw obywateli. O Księstwie Warszawskim. O utworzeniu Królestwa Polskiego 1815r Powstanie Listopadowe i Styczniowe - przyczyny, krótko przebieg, skutki i bilans...

Historia

Przyczyny wielkie rewolucji francuskiej

Przyczyny Wielkiej Rewolucji FrancuskiejLburzuazja walczy)
- nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI
- kryzys gospodarczy i głód
- wzrost podatków, które obciążały stan trzeci (96% ludności), gdyż stan pierwszy i trze...

Język angielski

Przedstaw przebieg wybuchu rewolucji francuskiej Krótko i na temat !! Szybko 

Przedstaw przebieg wybuchu rewolucji francuskiej Krótko i na temat !! Szybko ...

Historia

Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej i wydarzenia do roku 1792

Przyczyny:

- kraj był pogrążony w kryzysie gospodarczym; wieś głodowała, panowały klęski nieurodzaju; manufaktury nagminnie bankrutowały wobec zalania francuskiego rynku przez tanie produkty z angielskich fabryk;

- ustrój...

Historia

Rewolucja francuska - przebieg (linia czasu)P...