Jonathan Swift "Podróże Guliwera" problematyka.

powieść J. Swifta jest satyrą na społeczeństwo i rodzaj ludzki. Pisarz dokonał tu miażdżącej krytyki sądownictwa, ustroju parlamentarnego, polityki, nauki i filozofii osiemnastowiecznej Anglii.
Główny bohater podczas swojej wędrówki odwiedza i odkrywa nowe, nieznane krainy. Czytelnikowi przedstawia je w sposób jasny i otwarty, zachowując obiektywizm postrzegania. Zadaniem odbiorców jest odnalezienie aluzji i krytycznych odniesień do realnego świata.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jonathan Swift "Podróże Guliwera" problematyka.

powieść J. Swifta jest satyrą na społeczeństwo i rodzaj ludzki. Pisarz dokonał tu miażdżącej krytyki sądownictwa, ustroju parlamentarnego, polityki, nauki i filozofii osiemnastowiecznej Anglii.
Główny bohater podczas swojej wędrówk...