Filozofia znaczy umiłowanie mądrości - wytłumaczenie

"Philosophia sapientiae amor et affectatio", czyli filozofia to miłość i dążenie do mądrości. Są to słowa słynnego myśliciela Seneki. Całkowicie się z nim zgadzam. Filozofia to sztuka myślenia, logiki. Filozofia to prawo życia. To dzięki niej ludzie zaczęli dążyć do prawdy. Rozmyślać nad sensem życia, istnienia tej planety. Rządni wiedzy poczęli zgłębiać zagadki otaczającego ich świata, przemyśłać prawa przyrody, stwarzać teorie i hipotezy.
Filozofia czyli "umiłowanie mądrości" to nic innego jak zdobywanie wiedzy, pragnienie poznania.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Filozofia znaczy umiłowanie mądrości - wytłumaczenie

"Philosophia sapientiae amor et affectatio", czyli filozofia to miłość i dążenie do mądrości. Są to słowa słynnego myśliciela Seneki. Całkowicie się z nim zgadzam. Filozofia to sztuka myślenia, logiki. Filozofia to prawo życia. To dzi...