Związek Zgody

W związku zgody łączy się rzeczownik (podmiot) z czasownikiem (orzeczeniem) i rzeczownik z: przymiotnikiem, zaimkiem przyimkowym, liczebnikiem, imiesłowem przymiotnikowym czynnym lub biernym oraz rzeczownikiem.

Wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający) zgadzają się pod względem formy, tzn. występują w tym samym przypadku, liczbie i rodzaju.

* Piotr śpi - rzeczownik i czasownik
- podmiot i orzeczenie
* kolorowe zeszyty - przymiotnik i rzeczownik
* moich kwiatów - zaimek przymiotny i rzeczownik
* cztery rowery - liczebnik i rzeczownik
* płynąca łódź - imiesłów przymiotników czynny i rzeczownik

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

wyjechał na festiwal jaki to związek ( zgody czy przynależności czy rządu) ?

wyjechał na festiwal jaki to związek ( zgody czy przynależności czy rządu) ?...

Język polski

Potrzebuję szybko! Wskaż związek zgody: ~ mój ojciec ~ kocha mnie ~ bardzo kocha ~ dom ojca

Potrzebuję szybko! Wskaż związek zgody: ~ mój ojciec ~ kocha mnie ~ bardzo kocha ~ dom ojca...

Język polski

Z podanego zdania wypisz przykłady związków składniowych: Ufarbowany człowiek uchylił czapki i odparł nieśmiało. -związek zgody: -związek rządu: -związek przynależności:

Z podanego zdania wypisz przykłady związków składniowych: Ufarbowany człowiek uchylił czapki i odparł nieśmiało. -związek zgody: -związek rządu: -związek przynależności:...

Język polski

Dokończ zdanie . Proszę jak najszybciej ! Daje naj Przymiotnik i rzeczownik tworzą w zadaniu związek zgody. To znaczy .............................................................................. Jak najszybciej plis

Dokończ zdanie . Proszę jak najszybciej ! Daje naj Przymiotnik i rzeczownik tworzą w zadaniu związek zgody. To znaczy .............................................................................. Jak najszybciej plis...

Język polski

Związek Zgody

W związku zgody łączy się rzeczownik (podmiot) z czasownikiem (orzeczeniem) i rzeczownik z: przymiotnikiem, zaimkiem przyimkowym, liczebnikiem, imiesłowem przymiotnikowym czynnym lub biernym oraz rzeczownikiem.

Wyraz nadrzędny (okreś...

Język polski

Wyrażenie "rozegrano mecze" to związek: A. zgody. B. rządu. C. przynależności.

Wyrażenie "rozegrano mecze" to związek: A. zgody. B. rządu. C. przynależności....