Klasyfikacja roślin do zielnika

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: roślinPodkrólestwo: naczyniow Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd araliowce Rząd: mydleńcowce Rząd: wierzbowce
Rodzina selerowate Rodzina: klonowate Rodzina: wierzbowate
Rodzaj biedrzeniec Rodzaj: klon Rodzaj: wierzba
Gatunek biedrzeniec mniejszy Gatunek: klon jawor Rodzina: wierzba rosochata

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytozalążkowe Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: psiankowce Rząd: bobowce Rząd: wiechlinowce
Rodzina: powojowate Rodzina: bobowate Rodzina: wiechlinowate
Plemię: Convolvuleae Rodzaj: wyka Rodzaj: perz
Gatunek: powój polny Gatunek: wyka ptasia Gatunek: perz właściwy

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: jasnotowce Rząd: astrowce Rząd: pokrzywowce
Rodzina: babkowate Rodzina: astrowate Rodzina: pokrzywowate
Rodzaj: babka Rodzaj: mniszek Rodzaj: pokrzywa
Gatunek: babka lancetowata Gatunek: mniszek lekarski Gatunek: pokrzywa zwyczajna

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: jasnotowce Rząd: marzanowce Rząd: astorwce
Rodzina: babkowate Rodzina: marzanowate Rodzina: astrowate
Rodzaj: babka Rodzaj: przytulia Rodzaj: przymiotno
Gatunek: babka zwyczajna Gatunek: przytulia pospolita Gatunek: przymiotno białe

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: nagonasienne
Rząd: bobowce Rząd: astrowce Rząd: sosnowce
Rodzina: bobowate Rodzina: asrowate Rodzina: sosnowate
Rodzaj: koniczyna Rodzaj: chaber Rodzaj: modrzew
Gatunek: koniczyna łąkowa Gatunek: chaber bławatek Gatunek: modrzew europejski
Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: wiechlinowce Rząd: makowce Rząd: psiankowce
Rodzina: wiechlinowate Rodzina: makowate Rodzina: ogórecznikowate
Rodzaj: wyczyniec Rodzaj: mak Rodzaj: niezapominajka
Gatunek: wyczyniec łąkowy Gatunek: mak polny Gatunek: niezapomniajka leśna

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: fiołkowce Rząd: różowe Rząd: astrowce
Rodzina: fiołkowate Rodzina: różowate Rodzina: astrowate
Rodzaj: fiołek Rodzaj: wiśnia Rodzaj: rumianek
Gatunek: fiołek polny Gatunek: wiśnia pospolita Gatunek: rumianek bezpromieniowy

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: skrzypy Gromada: okrytonasienne Gromada: nagonasienne
Rząd: skrzypowce Rząd: szkarłakowce Rząd: sosnowce
Rodzina: skrzypowate Rodzina: winoroślowate Rodzina: sosnowate
Rodzaj: skrzyp Rodzaj: winorośl Rodzaj: świerk
Gatunek: skrzyp polny Gatunek: winorośl właściwa Gatunek: świerk pospolity

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: pałkowce Rząd: bobowce Rząd: rdestowce
Rodzina: pałkowate Rodzina: bobowate Rodzina: rdestowate
Rodzaj: pałka Rodzaj: robinia Rodzaj: szczaw
Gatunek: pałka szerokolistna Gatunek: robinia akacjowa Gatunek: szczaw zwyczajny

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: arialowce Rząd: bukowce Rząd: wierzbowce
Rodzina: arialowate Rodzina: bukowate Rodzina: wierzbowate
Rodzaj: bluszcz Rodzaj: dąb Rodzaj: wierzba
Gatunek: bluszcz pospolity Gatunek: dab bezszypułkowy Gatunek: wierzba płacząca

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: ślazowce Rząd: Fagales Rząd: jaskrowce
Rodzina: lipowate Rodzina: Fagaceae Rodzina: jaskrowate
Rodzaj: lipa Rodzaj: fagus Rodzaj: jaskier
Gatunek: lipa drobnolistna Gatunek: buk zwyczajny Gatunek: jaskier różnolistny

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: kaparowce Rząd: goździkowe Rząd: rdestowe
Rodzina: kapustowate Rodzina: goździkowate Rodzina: rdestowate
Rodzaj: chrzan Rodzaj: lepnica Rodzaj: szczaw
Gatunek: chrzan pospolity Gatunek: lepnica biała Gatunek: szczaw zwyczajny
Siedlisko: na całym obszarze Siedlisko: Europa, E Azja Siedlisko: Europa, Azja, Ameryka
Polski N Afryka. Północna i Południowa, Afryka.

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: araliowce Rząd: leszczynowce Rząd: bukowce
Rodzina: arliowate Rodzina: leszczynowate Rodzina: bukowate
Rodzaj: bluszcz Rodzaj: leszczyna Rodzaj: dąb
Gatunek: blusz pospolity Gatunek: leszczyna pospolita Gatunek: dąb szypułkowy
Siedlisko: Europa, Ameryka Siedlisko: Europa, Azja Siedlisko: Europa, SW Azja
Północna Mniejsza, Kaukaz.

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: nagonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: sosnowce Rząd: oliwkowce Rząd: mydleńcowe
Rodzina: sosnowate Rodzina: oliwkowate Rodzina: klonowate
Rodzaj: sosna Rodzaj: lilak Rodzaj: klon
Gatunek: sosna czarna Gatunek: lilak pospolity Gatunek: klon zwyczajny
Siedlisko: S Europa, Siedlisko: Turcja, Płw Siedlisko: Europa Środkowa i
Azja Mniejsza. Bałkański, Europa wschodnia.

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: nagonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: bodziszkowce Rząd: bodziszkowce Rząd: selerowce
Rodzina: bodziszkowate Rodzina: bodziszkowate Rodzina: selerowate
Rodzaj: bodziszek Rodzaj: bodziszek Rodzaj: lubczyk
Gatunek: bodziszek cuchnący Gatunek: bodziszek czerwony Gatunek: lubczyk ogrodowy
Siedlisko: Europa, Azja, Afryka. Siedlisko: Europa, Azja
Mniejsza, Kaukaz

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: psiankowce Rząd: astrowce Rząd: różowe
Rodzina: ogórecznikowate Rodzina: astrowate Rodzina: różowate
Rodzaj: żmijowiec Rodzaj: krwawanik Rodzaj: róża
Gatunek: żmijowiec zwyczajny Gatunek: krwawnik pospolity Gatunek: dzika róża
Siedlisko: Europa, Azja Siedlisko: Europa, Afryka Północna,


Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: mydleńcowce Rząd: bobowce Rząd: astrowce
Rodzina: klonowate Rodzina: bobowate Rodzina: astrowate
Rodzaj: klon Rodzaj: koniczyna Rodzaj: rumianek
Gatunek: klon jawor Gatunek: koniczyna biała Gatunek: rumianek pospolity

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: wielichowce Rząd: astrowce Rząd: wielichowce
Rodzina: wielichowate Rodzina: astrowate Rodzina: wielichowate
Rodzaj: Kupkówka Rodzaj: ostrożeń Rodzaj: perz
Gatunek: kupkówka pospolita Gatunek: ostrożeń warzywny Gatunek: perz właściwy


Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: goździkowce Rząd: psiankowce Rząd: astrowce
Rodzina: goździkowate Rodzina: ogórecznikowate Rodzina: astrowate
Rodzaj: kąkol Rodzaj: niezapominajka Rodzaj: rumianek
Gatunek: kąkol polny Gatunek: niezapominajka Gatunek: rumianek pospolity
leśna

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny
Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe
Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasienne
Rząd: jasnotowce Rząd: jasnotowce
Rodzina: marzanowate Rodzina: przetacznikowate
Rodzaj: przytulia Rodzaj: przetacznik
Gatunek: przytulia czepna Gatunek: przetacznik ożankowy

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Klasyfikacja roślin do zielnika

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: roślinPodkrólestwo: naczyniow Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne Gromada: okrytonasie...