"Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi sie tylko sercem" czy zgadzasz sie z tym stwierdzeniem?

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko sercem” tą ważną dla wszystkich ludzi, szczególnie żyjących w naszych czasach myśl, przytoczył na ostatnim spotkaniu lis Małemu Księciu. Te słowa powinny być uznane, za jedne z ważniejszych na ścieżce życia każdego z nas. Uważam, że każdy kto nie zgodził by się z tą tezą równocześnie wyparł by się resztek człowieczeństwa.
Ludzie żyjący w XXI w. przywiązują znaczą wagę do swojego wyglądu, wydają nie małe kwoty pieniężne na ubranie i kosmetyki, ale zapominają, że piękna swojego wnętrza-duszy nie kupią w żadnym butiku ani salonie piękności.. Nie chce przez to powiedzieć, że dbanie o swój wygląd nie jest ważne, ależ skąd! Dbajmy o swój wygląd, ale nie zapominajmy o jeszcze ważniejszej rzeczy jaka jest to co mamy w sercu. Ludzie coraz częściej zapominają o przysłowiach, mądrościach narodów, które mówią, „Nie szata zdobi człowieka”, co należy rozumieć bardzo prosto, nie powinny być dla nas zbyt ważne dobra materialne, ale to co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne, czyli właśnie to co można zobaczyć tylko sercem, zgodnie z dewizą lisa. Kolejnym przysłowiem jest „Nie wszystko złoto co się świeci” ta maksyma przekazuje nam, na przykładzie złota, które było i jest bardzo dobrze znane wszystkim ludziom. Złoto, cenny, błyszczący kruszec lecz nie zawsze to co wygląda i błyszczy jak ów metal nim jest, tyczy się to ludzi którzy, pięknie wyglądają, noszą markowe ubrania, używają drogich perfum, nie rzadko są próżni, egoistyczni, zapatrzeni tylko w siebie a nie doceniają innego człowieka. W swoim życiu często spotykamy ludzi nie bogatych, niemodnie ubranych ,zapracowanych, którzy nie wyróżniają się pięknym wyglądem zewnętrznym, ale maja bogate wnętrze. Ludzie ci są dobrzy, życzliwi, umieją kochać i zrozumieć drugiego człowieka. . Dowody na słuszność maksymy lisa przekazanej Małemu Księciu można doszukać się również w historii literatury. Już w Romantyzmie Adam Mickiewicz napisał „Miej serce i patrzaj sercem”. W tej samej balladzie„Romantyczności” powiedział również Czucie i wiara silniej mówią do mnie / Niż mędrca szkiełko i oko.! Przytoczony przeze mnie cytat wyraża stosunek Mickiewicza do sposobów wyrażania uczuć, jest w nim mowa o szkiełku i oku mędrca, maja one na celu przekazanie, że dla autora ważniejsze były uczucia, to co w sercu, niż to co można dotknąć, zobaczyć, udowodnić naukowo. Wartości przekazane w literaturze Romantyzmu są dla mnie wystarczającym dowodem słuszności lisa.
Świetnym przykładem na poparcie tezy lisa będzie postać zmarłego już papieża Jana Pawła II, który mimo swojej choroby i posuniętego wieku za czym idzie równocześnie brak piękna fizycznego w Jego wyglądzie, zachował piękno w sercu, dobroć, życzliwość i chęć działania dla dobra innych ludzi .Papież nie oceniał ludzi wg wyglądu, zachowań, przekonań religijnych, ale patrzył na każdego przez pryzmat miłości, szczerze otwartym sercem.
Następnie chce przywołać obraz z bajki Kopciuszek, jej bohaterka jest młoda dziewczyna, która przez cale swoje życie chodziła umorusana i zaniedbana, mimo to była szlachetna i jej serce było znacznie piękniejsze od serc jej dwóch sióstr które były pięknie ubrane i zadbane były próżne i puste w środku. Chciałem udowodnić, ze od długiego już czasu istnieją osoby które stosują się do dewizy „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczy, dobrze widzi się tylko sercem”, przykłady na to można znaleźć jeszcze w wielu dziedzinach. Mówiąc, że najważniejsze widzi się tylko sercem nie namawiam do zaniedbywania swojego wyglądu, bo istnieje jeszcze jedna zasada „jak Cię widza tak Cię piszą” zgodnie z którą wygląd zewnętrzny, zachowanie, styl bycia również świadczy o tym jakimi jesteśmy ludźmi.
Zgadzam się ze słowami lisa skierowanymi do Małego Księcia „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko sercem”. To co widzimy jest istotne – piękno zewnętrze świata ma ogromne znaczenie. Jest estetyczne, cieszy zmysły, ale nie należy zapominać o rzeczach, których nie możemy dostrzec wzrokiem. Starajmy się patrzeć sercem, bądźmy otwarci na innych ludzi, i chciejmy zrozumieć ich postępowanie. Dostrzeżmy w każdym człowieku jego indywidualność i dobre cechy, to co jest w nim dobre. Tak jak Mały Książe, który mimo iż na ziemi odkrył tysiące podobnie wyglądających róż, dzięki spotkaniu z lisem, sercem docenił niepowtarzalność swojej różny.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi sie tylko sercem" czy zgadzasz sie z tym stwierdzeniem?

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko sercem” tą ważną dla wszystkich ludzi, szczególnie żyjących w naszych czasach myśl, przytoczył na ostatnim spotkaniu lis Małemu Księciu. Te słowa powinny być uznane, ...