Dlaczego św. Stanisław Kostka został ogłoszony świętym? Uzasadnij.

Stanisław Kostka urodził się w 1550 roku, żył tylko 18 lat. Mając 15 lat zachorował i w czasie choroby doświadczył wizji św. Barbary i Najświętszej Marii Panny, które nakazały mu wstąpić do zakonu Jezuitów. Wątpię w to, iż jakikolwiek inny młody człowiek, w tak młodym wieku odważyłby sie na tak decydujący krok, który może zaważyć na całej jego przyszłości. Stanisław wbrew woli rodziców za dwa lata uciekł do Rzymu i został przyjęty do zakonu Jezuitów. Mimo iż działał wbrew woli rodziców, czego nikt nie pochlebia, Kostka działał zgodnie z wolą Boga, z czego każdy mógłby być bardzo dumny. Stanisław Kostka był bardzo religijnym chłopcem (pochodził z religijnej magnackiej rodziny). Uczestniczył w codziennej mszy św. i comiesięcznej spowiedzi. Rzadko kiedy ludzie w takim wieku są tak wytrwali i religijni, co jest kolejnym dowodem jego świętości. Warto dodać również, że największym marzeniem Stanisława było zostać zakonnikiem. Należąc już do zakonu Jezuitów bardzo dobrze i przykładnie spełniał swoje obowiązki, choć tak krótko, bo zmarł w kilka miesięcy później na malarię. Jak powiedział przełożony klasztoru : " Był to człowiek mały ciałem, ale wielki duchem”. Stanisław Kostka został kanonizowany, czyli zaliczony go do grona świętych, ponieważ przykład z niego powinni brać wszyscy ludzie, a szczególnie młodzież. Na każdym kroku wypełniał wolę Boga. Każdy młody Polak powinien zachowywać się przynajmniej po części tak jak Kostka.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Dlaczego św. Stanisław Kostka został ogłoszony świętym? Uzasadnij.

Stanisław Kostka urodził się w 1550 roku, żył tylko 18 lat. Mając 15 lat zachorował i w czasie choroby doświadczył wizji św. Barbary i Najświętszej Marii Panny, które nakazały mu wstąpić do zakonu Jezuitów. Wątpię w to, iż jakiko...