Dlaczego biblia jest tak ważna w życiu każdego chrześćijanina

Biblia jest najważniejszym źródłem naszej kultury. Z niej wyrasta światopogląd, system wartości i ocen każdego chrześciajnina. Jest ona autorytetem religijnym. Zawiera kodeks moralny(Dziesięć Przykazań Bożych), wskazujący sposób, w jaki człowiek ma żyć, aby być zbawionym. Biblia jest opowieścią o życiu człowieka, jego uczuciach, wadach, słabościach, pokazując jednocześnie ludzką znakomitość. Pomaga odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania o powstaniu świata, o Boga, o śmierci.
Dlaczego Biblia jest tak ważna w życiu każdego chrześcijanina?
Każdy człowiek zastanawia się nad tym jak powstał świat.Chrześcijanin ma na to odpowiedź w swojej Świętej Księdze: Biblii. Opisany jest tam dzień po dniu, w których Bóg tworzył Świat. Na początku powstała ziemia, potem noc i dzień. Dalej Bóg stworzył sklepienie niebieskie, lądy i wody, rośliny i zwierzęta. Na końcu stworzył człowieka.Dał mu rozum i wolną wolę. Mógł wybierać między dobrem a złem. Człowiek nie posłuchał się Boga i zgrzeszył.
Jednak Bóg nie zostawił go. Wskazał mu drogę do zbawienia.
Na górze synaj przekazał Mojżeszowi na dwóch kamiennych tablicach dekalog(Dziesięć Przykazań Bożych). Dla każdego chrześcijanina jest zbiorem zasad moralnych, którymi powinien kierować się w życiu.
Biblia zawiera różne przypowieści. Ukazują one w prosty sposób życie chrześcijanina. Ludzie wobec Boga są równi, a miarą ich wartości jest miłość do bliźniego. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie ukazane jest współczucie dla rannego i obrabowanego Samarytanin opatrzył go, pielęgnował i zapłacił za pobyt w gospodzie, choć inni nie pomogli poszkodowanemu. W przypowieści o synu marnotrawnym mowa jest o ojcu i jego dwóch synach. Młodszy zabrał swoją część majątku i wyruszył w świat. Szybko roztrwonił majątek. Cierpiał nędzę i głód. Skruszony wrócił do ojca. Ten bardzo się ucieszył z powodu powrotu syna i wydał na jego cześć ucztę. Starszemu synowi wytłumaczył, że cieszy się z nawrócenia grzesznika. Przypowieść ta wzywa do dostrzegania swoich błędów i ich naprawy.
W „Księdze Hioba” odnajdujemy odpowiedź na pytanie: czy cierpienie ma sens? Hiob był wiernym i sprawiedliwym wyznawcą Boga. Choć stracił majątek, umarły mu dzieci, dotknęła choroba nadal był wierny Bogu. Z pokorą przyjął cierpienie, ponieważ zrozumiał, że może ono czemuś służyć. Na przykład cierpienie Chrystusa służyło odkupieniu świata.
Każdy chrześcijanin powinien z pokorą przyjmować cierpienie. Jeżeli czasami jest trudno wtedy sięga do Biblii. Ona pomaga zrozumieć dlaczego tak się dzieje i że cierpienie ma sens.
W ostatniej księdze Biblii (Apokalipsa Św. Jana) ospisany jest koniec świata. Jest to jedynae prorostwo, które ukazuje wizję sądu ostatecznego. Prezentuje walkę dobra ze złem, upadek ludzkości i przywrócenie ładu świata.
Każdy chrześcijanin powinien tak prowadzić swoje życie, aby być zbawionym. Biblia jest Święta księgą dla chrześcijanina. Jest drogowskazem do życia. Ukazuje optymistyczny wizerunek człowieka, który choć jest istotą kruchą i słabą, często upadającą, ale zawsze korzystając z bezcennego daru Boga, czyli rozumu i wolnej woli może piąć sie do doskanałości, wybrać dobro.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dlaczego biblia jest tak ważna w życiu każdego chrześćijanina

Biblia jest najważniejszym źródłem naszej kultury. Z niej wyrasta światopogląd, system wartości i ocen każdego chrześciajnina. Jest ona autorytetem religijnym. Zawiera kodeks moralny(Dziesięć Przykazań Bożych), wskazujący sposób, w ja...