Rzeczownik

Rzeczownik – nazwa części mowy oznaczającej większość występujących statycznie obiektów i zjawisk oraz pojęć abstrakcyjnych, tworzącej podmiot w zdaniu.

Rzeczowniki mogą odmieniać się według liczb i przypadków. Odmianę rzeczowników nazywamy deklinacją. W większości języków istnieje jakiś system klasyfikacji rzeczowników. Systemy te to zwykle system rodzajów (niewielka zamknięta liczba kategorii mająca duży wpływ na inne konstrukcje języka) lub system liczników (duża otwarta liczba kategorii mająca ograniczony wpływ na inne konstrukcje, np. przy liczeniu) albo klasy.

Większość języków indoeuropejskich ma system rodzajów - od 2 (włoski, francuski), przez 3 (łacina, niemiecki) do nawet 5 (polski). Języki japoński oraz chiński są przykładami języków z systemem liczników. Pewne zmiany zachodzące we współczesnym angielskim można zinterpretować jako przejście od systemu rodzajów (który prawie zanikł) do systemu liczników (które odgrywają coraz większą rolę w języku).

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

W zdaniu ,,Kasia ochoczo przystąpiła do pracy" występują kolejno a. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przyimek, rzeczownik b. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, zaimek, rzeczownik c. rzeczownik, przysłowek, czsownik, przyimek, rzeczownik d. rzeczownik,

W zdaniu ,,Kasia ochoczo przystąpiła do pracy" występują kolejno a. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przyimek, rzeczownik b. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, zaimek, rzeczownik c. rzeczownik, przysłowek, czsownik, przyimek, rzeczownik d. ...

Język polski

Co to rzeczownik WŁASNY Co to rzeczownik POSPOLITY Co to rzeczownik KĄKRETNY Co to rzeczownik ABSTAKCYJNE Jakie są pojęcia rzeczownika

Co to rzeczownik WŁASNY Co to rzeczownik POSPOLITY Co to rzeczownik KĄKRETNY Co to rzeczownik ABSTAKCYJNE Jakie są pojęcia rzeczownika...

Język polski

Rzeczownik

Rzeczownik to odmienna część mowy. Nazywa osoby, rzeczy, zwierzęta, rośliny, zjawiska. Odpowiada na pytania: kto? co? Każdy rzeczownik ma jeden określony rodzaj: męski, żeński lub nijaki.

Przykład
dom, pokój, mężczy...

Język polski

Wybierz poprawne dokończenia każdego zdania. Rzeczownik koc ma w D. lm. końcówkę -y / -ów. Rzeczownik nić ma w N. lm. końcówkę -ami / -mi. Rzeczownik diabeł ma w C. lp. końcówkę -u / -owi. Rzeczownik więzień ma w D. lm. końcówkę -ów / -i. DAJE NAJ

Wybierz poprawne dokończenia każdego zdania. Rzeczownik koc ma w D. lm. końcówkę -y / -ów. Rzeczownik nić ma w N. lm. końcówkę -ami / -mi. Rzeczownik diabeł ma w C. lp. końcówkę -u / -owi. Rzeczownik więzień ma w D. lm. końców...

Język polski

zad.1 Wybierz poprawne dokończenia każdego zadania. Rzeczownik koc ma w D.lm. końcówkę -y / -ów. Rzeczownik nić ma w N .lm. końcówkę -ami / -mi. Rzeczownik diabeł ma w C. lp. końcówkę -u / -owi. Rzeczownik więzień ma w D. lm. końcówkę -ów / -i. z

zad.1 Wybierz poprawne dokończenia każdego zadania. Rzeczownik koc ma w D.lm. końcówkę -y / -ów. Rzeczownik nić ma w N .lm. końcówkę -ami / -mi. Rzeczownik diabeł ma w C. lp. końcówkę -u / -owi. Rzeczownik więzień ma w D. lm. ...

Język polski

Ułóż zdanie, którego kolejne wyrazy będą podanymi częściami mowy: przyimek. liczebnik. rzeczownik. rzeczownik. czasownik. rzeczownik spojnik czasownik rzeczownik

Ułóż zdanie, którego kolejne wyrazy będą podanymi częściami mowy: przyimek. liczebnik. rzeczownik. rzeczownik. czasownik. rzeczownik spojnik czasownik rzeczownik...