Charakterystyka Feriego Acza

Feri Acz


Silny, wysoki i wysportowany chłopiec był przywódcą czerwonoskórych, zdeklarowanych wrogów chłopców z Placu Broni. Chociaż miał w swej grupie postaci bardzo niesymaptyczne, na przykład braci Pastorów, sam był rycerskim przywódcą. Od samego początku gardził Gerebem, który zdradził swych przyjaciół. Nie cenił go, mimo że Gereb ujawnił ważne tajemnice związane z obroną Placu. Z obrzydzeniem odrzucił również propozycję przekupienia dozorcy Placu.
Chciał zwycięstwa wyłącznie w otwartej, uczciwej walce. Wzorem dla niego byli starożytni Rzymianie, ich sposoby walki. Feri Acz umiał docenić i szanować przeciwników. Przypomnijmy sobie, jak traktował Nemeczka, gdy ten zachorował, przychodził nawet pod jego dom. A przecież Nemeczek miał istotny udział w klęsce chłopców z Ogrodu Botanicznego, także w tym, że Acz został pozbawiony przywództwa grupy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Feriego Acza i Boki w książce ,,Chłopcy z Placu Broni"

Charakterystyka Feriego Acza i Boki w książce ,,Chłopcy z Placu Broni"...

Język polski

charakterystyka Feriego Acza z chłopców z placu broni temperament, inteligencja, charakter, wygląd na 18/19 jest wygląd szybka pliska na czwartek

charakterystyka Feriego Acza z chłopców z placu broni temperament, inteligencja, charakter, wygląd na 18/19 jest wygląd szybka pliska na czwartek...

Język polski

Charakterystyka Feriego Acza-chłopcy z placu broni. Plissss

Charakterystyka Feriego Acza-chłopcy z placu broni. Plissss...

Język polski

charakterystyka Feriego acza pilne tylko nie z internetu

charakterystyka Feriego acza pilne tylko nie z internetu...

Język polski

Na Dzisiaj!!! Charakterystyka Feriego Acza lub Janosza Boki Chłopcy z Placu Broni

Na Dzisiaj!!! Charakterystyka Feriego Acza lub Janosza Boki Chłopcy z Placu Broni...

Język polski

To był świetny przywódca - charakterystyka Feriego Acza lub Janosza Boki (lektura chłopcy z placu broni)

To był świetny przywódca - charakterystyka Feriego Acza lub Janosza Boki (lektura chłopcy z placu broni)...