Obumierajace rafy koralowe

Koralowce mają wielu naturalnych wrogów. Żywią się nimi niektóre ryby, ślimaki oraz rozgwiazdy. Gatunek rozgwiazdy nazywany koroną cierniową z powodu swojej żarłoczności stał się przyczyną zniszczenia wielu raf na obszarze Indopacyfiku. Rafy uszkadzane są też przez silne, tropikalne sztormy. W ostatnim czasie poważnym problemem staje się globalne ocieplenie klimatu i podniesienie się średniej temperatury wód oceanu. Zbyt wysoka temperatura jest zabójcza dla koralowców rafotwórczych.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla raf jest jednak działalność człowieka. Rafy niszczone są na przykład podczas wydobywania wapienia wykorzystywanego jako materiał budowlany. Ogromne ilości szkieletów koralowych są surowcem dla przemysłu pamiątkarskiego. Rafy obumierają także z powodu wzrastającego zanieczyszczenia wód - szczególnie niebezpieczne są dla nich substancje ropopochodne oraz biogeniczne.

Wszystko to sprawia, że ponad 10% raf koralowych na świecie zostało już bezpowrotnie zniszczonych. Szacuje się, że w ciągu następnych 100 lat może ulec zagładzie kolejne 70%, dlatego też podejmowane są szerokie działania zmierzające do uratowania tych niezwykłych ekosystemów. Obecnie ponad 40 raf koralowych jest objętych ochroną rezerwatową, a wszystkie gatunki koralowców rafotwórczych chronione są przez Konwencję Waszyngtońską (CITES).

Dodaj swoją odpowiedź