Odmiana przez przypadki wyrazu przyjaciel

Mianownik (M.) Kto? Co?

Dopełniacz (D.) Kogo? Czego? (nie ma)

Celownik (C.) Komu? Czemu? (się przyglądam)

Biernik (B.) Kogo? Co? (widzę)

Narzędnik (N.) Z kim? Z czym? (idę)

Miejscownik (Msc.) O kim? O czym? (mówię)

Wołacz (W.) O! (witaj/witajcie)

np.
L. Pojedyncza L. Mnoga

M. przyjaciel przyjaciele
D. przyjaciela przyjaciół
C. przyjacielowi przyjacielom
B. przyjaciela przyjaciół
N. (z) przyjacielem (z) przyjaciółmi
Msc. (o) przyjacielu (o) przyjacielu
W. przyjacielu! przyjaciele!

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

odmiana przez przypadki wyrazu przyjaciel w l. poj. i l. mn. M. ? D. ? C. ? B. ? N. ? Msc. ? W. ?

odmiana przez przypadki wyrazu przyjaciel w l. poj. i l. mn. M. ? D. ? C. ? B. ? N. ? Msc. ? W. ?...