Odmiana przez przypadki wyrazu przyjaciel

Mianownik (M.) Kto? Co?

Dopełniacz (D.) Kogo? Czego? (nie ma)

Celownik (C.) Komu? Czemu? (się przyglądam)

Biernik (B.) Kogo? Co? (widzę)

Narzędnik (N.) Z kim? Z czym? (idę)

Miejscownik (Msc.) O kim? O czym? (mówię)

Wołacz (W.) O! (witaj/witajcie)

np.
L. Pojedyncza L. Mnoga

M. przyjaciel przyjaciele
D. przyjaciela przyjaciół
C. przyjacielowi przyjacielom
B. przyjaciela przyjaciół
N. (z) przyjacielem (z) przyjaciółmi
Msc. (o) przyjacielu (o) przyjacielu
W. przyjacielu! przyjaciele!

Dodaj swoją odpowiedź