Sprawdzian z gramatyki - rzeczownik

1. Wyróżnione wyrazy zastąp odpowiednimi przymiotnikami. Podkreśl przymiotniki rodzaju niemęskoosobowego.

2. Podkreśl związki przymiotnika z rzeczownikiem i określ formę gramatyczną wyrazów podrzędnych.

3. Podkreśl przysłówki utworzone od przymiotników

4. W podanych związkach zawierających przysłówki podkreśl.

5. Wpisz odpowiednie formy przymiotników i przysłówków.

6. Podkreśl przysłówki stopniujące się w sposób nieregularny. W wyznaczone miejsca wpisz stopień wyższy tych przysłówków.

7. Podkreśl przymiotniki, które stopniują się tylko w sposób opisowy

8. Podkreśl dwa przymiotniki, które się nie stopniują. Odkreśl dwa przysłówki, które się nie stopniują.

Sprawdzian znajduje się w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź