Czy Skawińskiego prześladował pech, czy fatum? - rozprawka

Józef Skawiński to główny bohater „ Latarnika” Henryka Sienkiewicza. Był dobrym człowiekiem, który w swoim życiu przeżył wiele przygód, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Niestety tych drugich miał nieco więcej, z wielu powodów. A więc, czy Skawińskiego prześladował pech, czy fatum? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, jednak uważam że mimo wszystko prześladowało go fatum. Postaram się poniższymi argumentami udowodnić słuszność tezy.

Po pierwsze wszystko co wydawało mu się być świetnym interesem ulegało w gruzach i to z wielu niewyjaśnionych do końca przyczyn. Miedzy innymi wtedy, gdy założył fabrykę cygar, a po krótkim czasie jego wspólnik po prostu go oszukał. Jego wielkie plany, które miały być wspaniałą inwestycją i zapewnieniem późniejszego życia „rozlatywały” się w drobny mak.

Po drugie jego wysiłek, ciężka praca oraz cenny czas poszły na marne, gdyż nigdy nie mógł osiągnąć zadanego sobie wcześniej celu. Naprzyk. wtedy, gdy założył farmę, a po niedługim czasie nadeszła susza i wszystko najzwyczajniej przepadło. Lecz Skawiński nawet w tak trudnej sytuacji materialnej, jak i psychicznej nie załamywał się i szukał szczęścia dalej.

Po trzecie to on sam przyczynił się do swoich nieszczęść, a mianowicie wtedy, gdy handlował z tubylcami i chciał ich oszukać, ale oni przewidzieli jego plany i wygnali go ze swoich ziem. Główny bohater zupełnie nie przejmując się całą ta sytuacją podążał dalej, pomimo tylu nieudanych próbach. W końcu doczekał się i dostał swoją wymarzona pracę – latarnika.
Lecz przez swoja nieuwagę i tęsknotę za ojczyzną został wyrzucony ze stanowiska.

Myślę, że wystarczająco potwierdziłam swoją tezę powyższymi argumentami. Uważam także, że mimo tych wszystkich niepowodzeń Skawiński wciąż miał nadzieję na lepsze życie. Sądził, że w końcu zły los odwróci się od niego i wtedy będzie mógł zaznać choć trochę szczęścia.

Dodaj swoją odpowiedź