Król w rozmowie z Małym Księciem stwierdził że należy wymagać tego, co można otrzymać, uzasadnij te słowa.

Król w rozmowie z Małym Księciem stwierdził, że należy wymagać tego co można otrzymać. Słowa te uzasadnił stwierdzeniem: "Autorytet opiera się na rozsądku".
W pełni zgadzam się z królem, ponieważ bez rozsądku i przemyślenia wiele, jeśli nie wszystkie rozkazy i czynności zostałyby skazane na niepowodzenie. Weźmy na przykład armię, która bez dowódcy byłąby skazana na straty. lecz z doświadczonym i rozsądnym przywódcą po jakimś czasie zaczęłaby odnosić błyskotliwe sukcesy. Dowódcy ci, każdy swój rozkaz wydawaliby po przemyśleniu, i z pewnością byłby rozsądny. Po pewnym czasie dowódca taki stałby się dla swoich podkomendnych autorytetem któremu ufaliby bezgranicznie.
Tak więc uważam, że król miał rację, gdyż gdyby nie rozsądek nikt nigdy nie byłby dla nikogo autorytetem a tym samym wszystkie słowa i rozkazy byłyby kwestionowane.

Dodaj swoją odpowiedź