Premierzy i prezydenci Polski od 1916 roku

I sekretarz KC PZPR

* Bolesław Bierut
* Edward Ochab
• Władysław Gomułka
• Edward Gierek
• Stanisław Kania
• Wojciech Jaruzelski
• Mieczysław Rakowski

Premierzy Polski

Premierzy Królestwa Polskiego (1916-1918):
* Jan Kucharzewski
* Jan Kanty Steczkowski
* Józef Świeżyński
Premierzy II Rzeczypospolitej (1918-1939):
* Ignacy Daszyński
* Jędrzej Moraczewski
* Ignacy Jan Paderewski
* Leopold Skulski
* Władysław Grabski
* Wincenty Witos
* Antoni Ponikowski
* Artur Śliwiński
* Julian Nowak
* Władysław Sikorski
* Aleksander Skrzyński
* Kazimierz Bartel
* Józef Piłsudski
* Kazimierz Świtalski
* Walery Sławek
* Aleksander Prystor
* Janusz Jędrzejewicz
* Leon Kozłowski
* Marian Zyndram-Kościałkowski
* Felicjan Sławoj-Składkowski
Premierzy Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie (1939-1990):
Władysław Sikorski
Stanisław Mikołajczyk
Tomasz Arciszewski
Tadeusz Komorowski
Tadeusz Tomaszewski
Roman Odzierzyński
Jerzy Hryniewski
Stanisław Mackiewicz
Hugon Hanke
Antoni Pająk
Aleksander Zawisza
Zygmunt Muchniewski
Alfred Urbański
Kazimierz Sabbat
Edward Szczepanik
Premierzy Polski Ludowej (1944-1989):
Edward Osóbka-Morawski
Józef Cyrankiewicz
Bolesław Bierut
Piotr Jaroszewicz
Edward Babiuch
Józef Pińkowski
Wojciech Jaruzelski
Zbigniew Messner
Mieczysław Rakowski
Czesław Kiszczak
Premierzy III Rzeczypospolitej (od 1989):
Tadeusz Mazowiecki
Jan Krzysztof Bielecki
Jan Olszewski
Waldemar Pawlak
Hanna Suchocka
Józef Oleksy
Włodzimierz Cimoszewicz
Jerzy Buzek
Leszek Miller
Marek Belka

Prezydenci Polski

Druga Rzeczpospolita (1918 - 1939)
Józef Piłsudski
• Gabriel Narutowicz
• Maciej Rataj
• Stanisław Wojciechowski
• Maciej Rataj
• Ignacy Mościcki
Rząd Polski na Wychodźstwie (1939 - 1990)
Bolesław Wieniawa-Długoszowski
• Władysław Raczkiewicz
• August Zaleski
• Rada Trzech
• Stanisław Ostrowski
• Edward Raczyński
• Kazimierz Sabbat
• Ryszard Kaczorowski
Polska Ludowa (1944 - 1952)
Bolesław Bierut
Polska Rzeczpospolita Ludowa (1952 - 1989) -
Przewodniczący Rady Państwa
Aleksander Zawadzki
• Edward Ochab
• Marian Spychalski
• Józef Cyrankiewicz
• Henryk Jabłoński
• Wojciech Jaruzelski
III Rzeczpospolita (od 1989)
Wojciech Jaruzelski
• Lech Wałęsa
• Aleksander Kwaśniewski

Dodaj swoją odpowiedź