Na czym polega renesansowy charakter "pieśni" Jana Kochanowskiego?

Omówienie powyższego tematu wymaga kilku słów wprowadzających. Tak więc renesans to nazwa epoki oznaczająca odrodzenie. Wynika ona z panującego w kulturze przeświadczenia o niskiej wartości średniowiecza - tzw. wieków ciemnych - oddzielających antyk i renesans. Dziś oczywiście nikt poważny nie uważa średniowiecza za czasy upadku kultury, jednak nasycona oceniająco nazwa „odrodzenie” pozostała w terminologii literackiej.
Epoka renesansu składa się z kilku gatunków literackich, mianowicie: z tragedii, dialogu, pieśni, trenu, fraszki, sielanki oraz psalmu. Pragnę przybliżyć renesansowy obraz pieśni, jako jednego z najważniejszych gatunków o charakterze renesansowym.
Pieśń to bardzo stary gatunek, silnie związany z muzyką i początkowo wykonywany wraz z nią. W antyku mistrzem tego gatunku był rzymski poeta Horacy. Jego naśladowcą w renesansie był Jan Kochanowski. Niektóre pieśni Kochanowskiego są swobodnymi tłumaczeniami pieśni Horacego (np.Pieśń XXIV Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony, w której Kochanowski poruszył problem nieśmiertelności poezji). Jego pieśni były o przeróżnej tematyce: pieśni towarzyskie (biesiadne), np. Miło szaleć, kiedy czas po temu, pieśni miłosne, refleksyjne, np. Serce rośnie, patrząc na te czasu, patriotyczne- np. Pieśń o spustoszeniu Podola. Kochanowski był pierwszym polskim poetą, który zastosował wiersz sylabowy.
Jan Kochanowski posiadał humanistyczny światopogląd. W pieśniach poruszał problematykę filozoficzną, w której zawarte są refleksje nad sensem ludzkich działań, myśli, losów. W Pieśni IX poeta przedstawił wizję życia człowieka świadomego, że los ludzkości jest niepewny. Świadczy o tym cytat wyżej wymówionego utworu:
"Kto tak mądry, że zgadnie,
Co nam jutro przypadnie?”
Autor przekazuje, że w życiu trzeba kierować się umiarkowaniem i sumieniem. Kochanowski wnika również w tajemnicę Boskich Opatrzności:
"Chwalę szczęście stateczne".
Tak samo Pieśń XX zaleca umiar i przedstawia renesansowe hasło równości ludzi wobec losu i przeznaczenia. Kochanowski przedstawia postawę skromności, którą wyraża w kolejnej Pieśni V. "To pan zdaniem moim,
kto przestał na swoim".
Adnotując do światopoglądu Kochanowskiego zobowiązana jestem wspomnieć, iż problematyka światopoglądowa pieśni łączy się z refleksją religijną, która najbardziej wyrażona jest w Pieśni XXV. Jest ona swoistą formą manifestu artysty renesansowego, jak również pochwałą dla Boga za piękny świat. Z kolei swoje zdanie o artyście i sztuce Kochanowski przedstawił w Pieśni XXIV, mówiąc, że artysta żyje wiecznie w swoich dziełach.
"Sztuka jest wieczna, życie krótkie".
Jest to pochwała twórczości.
Poeta nie pominął także kwestii patriotycznych i obywatelskich.
Świadczy o tym Pieśń V – o spustoszeniu Podola, nawiązująca do obecnej sytuacji kraju. Następna jest Pieśń XIV, rodząca odpowiedzialność panujących za zbiorowość.
Nawiązując do utworu Horacego Kochanowski podjął problematykę miłosną. W oczach autora miłość to wiezienie, piękno kobiety to rzecz najwyższa, a rozstanie jest smutkiem i tęsknotą.
Podsumowując stwierdzam, że Jan Kochanowski w swoich pieśniach oddał wszystkie najważniejsze tematy literackie renesansu. Przedstawił trzy rodzaje problematyki; filozoficzna, religijna i patriotyczna. Pokazał obraz miłości, człowieka, życia i śmierci. I ten fakt nadaje jego utworom renesansowy charakter. Osobiście uważam, że Kochanowski ukształtował język renesansowy w polskiej literaturze. Ten nadzwyczaj wybitny autor nadał blask twórczości polskiej. Kochanowski marzył, by jego dzieła pozostały w pamięci potomnych. Marzenie to się spełniło- jego dzieła żyją. I niech tak pozostanie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Na czym polega renesansowy charakter "pieśni" Jana Kochanowskiego?

Omówienie powyższego tematu wymaga kilku słów wprowadzających. Tak więc renesans to nazwa epoki oznaczająca odrodzenie. Wynika ona z panującego w kulturze przeświadczenia o niskiej wartości średniowiecza - tzw. wieków ciemnych - oddziela...

Język polski

Powtórka z epok - Antyk, Średniowiecze, Renesans.

„Antygona” przykładem tragedii antycznej:
1. Źródłem fabuły - mitologia;
Bohaterowie:
• pochodzą z najszlachetniejszych rodów, zajmują wysoką pozycję społeczną;
Chór:
• stale obecny na scenie,
• pełni...

Język polski

Podsumowanie wiadomości o Renesansie.

RENESANS

Daty graniczne: od XIV wieku di XVI

Główne nurty odrodzenia:
a) Humanizm - (łac. Humanista-człowieczeństwo, ludzkość) prąd umysłowy wyrażający zainteresowanie sprawami człowieka i otaczającą go rzeczywist...

Język polski

Troska o losy ojczyzny wyrażona w literaturze okresu Odrodzenia

Troska o losy ojczyzny wyrażona w literaturze okresu Odrodzenia

Odrodzenie to epoka w dziejach kultury, w której "odrodziło się" życie ludzkie w najważniejszych jego przejawach oraz nastąpił "złoty wiek" rozwoj...