Rozprawka, czli tekst argumentacyjny.

1 . KONSTRUKCJA ROZPRAWKI :
a ) Teza , stwierdzenie , mśl , ctat , przsłowia , której prawdziwośc będziemy starali się dowieść , poszukując w drugiej części argumętów .
b ) Argumętacja : poszukiwania argumętów , dowodów , faktów , zdarzeń z życia , z literatury , ze sztuki , z filmu czy z teatru .
c ) Wnioski : podsumowanie , które niejednokrotnie staje się tezą .

2 . PODSTAWOWE CECH ROZPRAWKI :
- > Rozprawka stawia przed nami dwa zadania :
a ) dowiedzenie słuszności tezy , prawdy .
b ) rostrzygnięcie problemu , dylematu .
- > Wymaga od piszącego logicznego toku myślenia , rozumowania , poszukiwania adekwatnych , stosowanych argumętów .
- > Konstrukcja trójdzielna ( każdą część rozpoczynamy akapitem ! Przy czym w przypadku części drugiej będzie tyle akapitów ile argumętów ! )

Dodaj swoją odpowiedź