Historia Krakowa

Kraków – dawna stolica kraju – jest największym miastem Makroregionu Polski Południowej. Obecnie jest stolicą województwa małopolskiego. Kraków leży nad największą polską rzeką, Wisłą, która dzieli go na dwie nierówne części. Usytuowany jest w kotlinie na pograniczu Wyżyny Krakowskiej, Pogórza Karpackiego i kotliny Sandomierskiej.

Historia miasta Krakowa jest niezwykle bogata. Nazwa miasta Kraków pochodzi według tradycji od imienia Kraka, legendarnego księcia słowińskiego lub może wodza, który założył swój gród na Wawel – skalistym wzgórzu wznoszącym się nad korytem Wisły. Pierwsza pisemna wzmianka o Krakowie zachowała się w opisie podróży kupca arabskiego Ibrahima z 965 roku. Był już Kraków zapewne wtedy grodem o nie małym znaczeniu; o jego rozwoju decydowało dogodne położenie na szlakach komunikacyjnych i handlowych. Na terenie Krakowa archeologowie odkryli ślady pobytu człowieka ze starszej epoki kamiennej. Wykopaliska potwierdzają też istnienie na tych terenach kolejnych kultur. W X wieku na Wawelu wznosił się już warowny gród. Z mityczno – legendarnego okresu, utrwalonego
w ludowych podaniach, między innymi o Krakusie i Wandzie pozostał materialny ślad w postaci kopców ziemnych, symbolicznych grobowców usypany przez lud ku ich czci.

Najważniejsze daty z historii miasta


1000 rok – założenie biskupstwa związanego z arcybiskupstwem w Gnieźnie. Było to wiadomym znakiem połączenia się Małopolski z resztą ziem polskich pod panowaniem drugiego z historycznych władców Polski, a pierwszego koronowanego, Bolesława Chrobrego.
1038 – 1058 rok – panowanie Kazimierza, zwanego odnowicielem – Kraków staje się stolicą Polski.
1257 rok – Kraków otrzymuje przywilej lokacyjny z rąk księcia Bolesława Wstydliwego.
1320 rok - w katedrze wawelskiej odbywa się koronacja na króla polski Władysława Łokietka po scaleniu przez niego państwa rozbitego na dzielnice. Odtąd – aż do roku 1734 – Kraków jest miejscem koronacji królów Polski.
1364 rok – król Kazimierz Wielki powołuje do życia Akademię Krakowską (od XIX w. Uniwersytet Jagielloński).
1473 rok – w Krakowie powstaje pierwszy druk tłoczony w Polsce, a wkrótce potem pierwsza książka drukowana.
1525 rok – wielki mistrz krzyżacki, Albrecht Hohenzoller, dziedziczny książę w Prusach, składa Zygmuntowi I Staremu hołd lenny; akt ten stanowi jeden z widocznych znaków potęgi państwa Jagiellonów.
1536 rok – przebudowa zamku wawelskiego na rezydencję renesansową przez Zygmunta I Starego.
1609 rok – król Zygmunt III Waza przenosi na stałe swą rezydencję do Warszawy. Z tą chwilą Kraków przestaje być stolicą Polski.
1794 rok – Tadeusz Kościuszko obrany przywódca narodowego składa przysięgę na rynku krakowskim.
1815 rok – traktatem wiedeńskim utworzone zostało Wolne Miasto Kraków.
1872 rok – utworzenie Akademii Umiejętności – instytucji, która odegrała wybitną rolę w dalszych latach rozbiorowego podziału kraju, skupiając czołowych polskich uczonych.
1918 rok – po zakończeniu I wojny światowej (1914 – 1918) Polska odzyskuje niepodległość. 31 października krakowianie rozbrajają stacjonujące w mieście oddziały wojska austriackiego.
1939 rok – wybuch II wojny światowej – 6 września wojska hitlerowskie wkroczyły do miasta.
1945 rok – w dniu 18 stycznia wojska radzieckie II Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa wyzwoliły Kraków i dzięki manewrowi oskrzydlającemu zmusiły Niemców do wycofania się bez obrony. Kraków z jego bezcennymi zabytkami i dziełami sztuki został ocalony.
1949 rok – powstaje Huta im. Lenina
1964 rok – Kraków obchodzi 600 – lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1974 rok - Rada Ministrów podjęła specjalną uchwałę w sprawie ochrony zespołów zabytkowych Krakowa.

Uchwała określa Kraków jako największy pomnik kultury narodowej i bogatej przeszłości historycznej, posiadający ogromny wkład w tworzenie polskiej myśli politycznej, kulturalnej i społecznej, a powstałe tu wciągu wieków bogate wartości materialne charakteryzuje jako zgrupowanie najcenniejszych zbiorów dzieł sztuki i zabytków kraju
i Europy.

Najcenniejsze zabytki Krakowa to: Wawel, Rynek Główny wraz z zabytkową zabudową, Kościół Mariacki, Sukiennice, Wieża Ratuszowa, Mały Rynek, Plac Mariacki, Barbakan, Brama Floriańska.

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

Uporządkuj we właściwej kolejności wydardzenia związane z historia Krakowa wpisz w okienka cyfrynku od 1 do 6

Uporządkuj we właściwej kolejności wydardzenia związane z historia Krakowa wpisz w okienka cyfrynku od 1 do 6...

Język polski

Historia Krakowa jako stolicy wiecie. Coś Plis piszcie liczę na was

Historia Krakowa jako stolicy wiecie. Coś Plis piszcie liczę na was...

Biologia

jakie są zabytki kultura i historia krakowa

jakie są zabytki kultura i historia krakowa...

Geografia

Historia Krakowa - krótka

Historia Krakowa - krótka...

Biologia

Historia Krakowa                                                                                                                   pliss na jutro opisać po kolei jak powstawał Kraków

Historia Krakowa                                                                                                                   pliss na jutro opisać po kolei jak powstawał Kraków...

Język polski

historia krakowa

historia krakowa...