Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu „Ziemi, planety ludzi” Antoniego de Saint-Exupery’ego oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć minimum 250 słów.

     Żyjemy w świecie, gdzie praca stała się obowiązkiem każdego z Nas. Jest to czynnik, który wyróżnia ludzi spośród istot żyjących na Naszej planecie. Musimy pracować, aby żyć. Aby się rozwijać. Aby dążyć do odnalezienia sensu swojego istnienia.

Słowo obowiązek ma ogromny wydźwięk negatywny. Jednak praca może stać się Naszą pasją. A więc czymś zupełnie przeciwnym. Jeśli człowiek odnajdzie w swoim życiu wartości, które są dla Niego ważne i się im poświęca; jeśli podejmie pracę w której jest spełniony a jej wykonywanie jest dla Niego ogromną satysfakcją; wtedy praca staje się pasją. Człowiek nie zważa już w tym momencie na korzyści materialne. Pragnie On wypełniać wyższe cele, idee.

We wskazanym fragmencie utworu „Ziemia, planeta ludzi” Antoniego de Saint-Exuper’ego autor ukazuje jak wielką wyobraźnią odznacza się pilot. Musi dostrzec to czego zwykły pasażer nie jest w stanie zauważyć. Potrafi tego dokonać, gdyż pilotowanie jest dla Niego wartością najważniejszą. Poświęca dla Niej wszystko. Ciąży na Nim ogromna odpowiedzialność. Zdając sobie z tego sprawę nie mógłby podjąć się takiej pracy tylko ze względów materialnych.

„Barwy ziemi nieba, ślady wiatru na morzu, złociste chmury o zmierzchu budzą nie podziw pilota, ale rozwagę.”

Praca jest pasją także dla Tomasza Judyma w powieści „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego. Świat z Jego punktu widzenia wyrządza ogromną krzywdę społeczeństwu. Jest On przeciwny niedoli jaka towarzyszy biedocie. W Jego przekonaniu bycie lekarzem z wyższej klasy społecznej zobowiązuje do pomocy słabszym. Praca absolutnie nie jest dla niego obowiązkiem. Jest pasją, oddaniem dla ratowania ludzkiego życia.

Innym przykładem bohatera literackiego oddanego pracy z pasji jest doktor Bernard Rieux w powieści „Dżuma” Alberta Camusa. Bohater ten w obliczu ogromnego zagrożenia i braku pomocy z zewnątrz jest pewny siebie i swoich umiejętności a także zdeterminowany w niesieniu pomocy. Osiąga sukces pomimo panującego niebezpieczeństwa. Sukces odzwierciedlający jego pracę jako pasję. Pasję, która sprawia że My ludzie stajemy się odpowiedzialni i bardziej ludzcy. 

Dodaj swoją odpowiedź