Czechy i Słowacja

CZECHY:
Stolica: Praga, Waluta: Korona czeska, powierzchnia: 78,9 tys. km2

Krainy geograficzne: Masyw Czeski, Sudety (Śnieżka – 1602 m n.p.m), Rudawy (Klinovec 1244 m n.p.m.),Las Czeski, Las Bawarski, Szumawa, kotlina Trzebońska i Budziejowicka, wyżyny: Środkowo czeska, Czesko-morawska.

Klimat: Umiarkowany ciepły . Średnia roczna suma opadów to 500-700 mm. (Śr. Temp. w styczniu -1° -3°C, w lipcu 18°C).

Rzeki: Łaba. Wełtawa, Moskwa, Otawa, Ohrza, Beczwa, Dyja, Odra, Opawa, Olza

Roślinność: W Czechach występują lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej. Zajmują 33% terytorium państwa

Surowce mineralne: węgiel brunatny i kamienny, rudy żelaza, gaz ziemny, ropa naftowa, rudy metali kolorowych, rudy uranu, rudy srebra, rudy rtęci, grafit, Kaolin.

Ludność: Czesi stanowią 81% ludności kraju. Znaczny odsetek stanowią Morawianie zamieszkujący wschodnią część Czech. Gęstość zaludnienia: 129,3 osoby/km2. Przyrost naturalny- 0,05%. Jest ujemny, dlatego ludność Czech stopniowo zmniejsza się. Urbanizacja – 74%. 10,2 mln mieszkańców (2005). Największe miasta: Praga, Brno, Ostrawa, Pilzno, Ołomuniec, Liberec, Czeskie
Budziejowice, ujście nad Łebą, Hradec Kralove.

Gospodarka: Dobrze rozwinięte jest hutnictwo żelaza i stali, przemysł elektromaszynowy, rafineryjny, chemiczny, mineralny i spożywczy.

Produkty:
• produkty przemysłu maszynowego
• produkty przemysłu motoryzacyjnego
• produkty przemysłu zbrojeniowego
• materiały budowlane
• szkło
• produkty przemysłu chemicznego (m.in. nawozy sztuczne)
• produkty przemysłu odzieżowego
• produkty żywnościowe

Rolnictwo: Pszenica, jęczmień, żyto, Buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel, tytoń. Bydło, trzoda chlewna, drób. Religia: Katolicy (39% ogółu społeczeństwa), protestanci są grupą znacznie mniejszą (4.6%), ateiści stanowią 39.8% społeczeństwa.

SŁOWACJA
Stolica: Bratysława
Waluta: korona słowacka
Powierzchnia: 49 tys km 2

Krainy geograficzne: Karpaty Zachodnie (Gerlach – 2655 m.n.p.m), nizina Naddunajska. Niżne Tatry (Dziumbier, 2043 m n.p.m.), Rudawy Słowackie (Stolica, 1477 m n.p.m.).

Klimat umiarkowany, kontynentalny, w górach chłodniejszy z większymi opadami. Średnia temperatura powietrza dla stolicy kraju wynosi: w styczniu 0,7°C, w lipcu 19,1°C, a suma roczna opadów 649 mm

Surowce Mineralne: Złoża magnezu, węgla brunatnego, ropy naftowej, rud manganu, żelaza, miedzi, ołowiu, cynku i rtęci. Słowacja jest uboga w surowce mineralne.
Ludność: Słowacy zajmują 86% ludności, potem Węgrzy 11%, Romowie i Czesi. Urbanizacja: 56%. 5,4 mln mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia: 110 osób/km2. Przyrost naturalny: 0,15% (2005).

Największe miasta: Bratysława, Koszyce, Preszów, Nitra, Żylina, trnava

Przemysł hutniczy, mineralny, włókienniczy, rafineryjny, elektromaszynowy. Odłączenie się Słowacji od Czech wpłynęło niekorzystnie na jej gospodarkę.

Rolnictwo: uprawia się pszenicę, jęczmień, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel. Hoduje się trzodę chlewną, bydło, owce, drób

Rzeki: Dunaj, Cisa, Wag, Nitra, Hron, Ipola, Bodrog, Hornád, Ondava

Roślinność: lasy iglaste (ok. 60%), głównie świerkowe, oraz liściaste (z przewagą bukowo-dębowych).

Religia: katolicy (60,4%), protestanci (8,0%), bezwyznaniowcy (9,8%). Średnia długość życia: mężczyźni 71 lat, kobiety 79 lat (2005).
• Bańska Szczawnica – średniowieczne miasto górnicze
• Wilkoliniec – skansen architektury ludowej
• Zamek Spiski i okoliczne zabytki
• Bardiów – średniowieczne miasto obronne we wschodniej Słowacji, dobrze zachowany zespół miejski z dzielnicą żydowską (synagoga z XVIII wieku)

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

Jaka jest pełna nazwa tych państw: A. Niemcy B. Czechy C. Słowacja D. Białoruś

Jaka jest pełna nazwa tych państw: A. Niemcy B. Czechy C. Słowacja D. Białoruś...

Przyroda

Napisz pełne nazwy państw ,które są sąsiadami : 1. Niemcy - 2. Czechy - 3. Słowacja - 4. Białoruś -

Napisz pełne nazwy państw ,które są sąsiadami : 1. Niemcy - 2. Czechy - 3. Słowacja - 4. Białoruś -...

Przyroda

Pełne nazwy państw a) Niemcy b) czechy c) Słowacja d) Białoruś

Pełne nazwy państw a) Niemcy b) czechy c) Słowacja d) Białoruś...

Przyroda

Napisz pełne nazwy państw które są sąsiadami Polski A. Niemcy- B. Czechy- C. Słowacja- D. Białoruś- proszę o szybką odpowiedź mam to zadane na jutro

Napisz pełne nazwy państw które są sąsiadami Polski A. Niemcy- B. Czechy- C. Słowacja- D. Białoruś- proszę o szybką odpowiedź mam to zadane na jutro...

Geografia

Napisz pełne nazwy państw A) Niemcy B) Czechy C) Słowacja D) Białoruś

Napisz pełne nazwy państw A) Niemcy B) Czechy C) Słowacja D) Białoruś...

Geografia

Czechy i Słowacja

CZECHY:
Stolica: Praga, Waluta: Korona czeska, powierzchnia: 78,9 tys. km2

Krainy geograficzne: Masyw Czeski, Sudety (Śnieżka – 1602 m n.p.m), Rudawy (Klinovec 1244 m n.p.m.),Las Czeski, Las Bawarski, Szumawa, kotlina Trzebońska i...