Wymień i krótko omów 4 podstawowe zasady polskiej ortografii. Określ, które zasady regulują pisownie następujących wyrazów.(matura ustna)

Wyrazy: kot, ławka, nożny, córka, morze, charakter, klasówka, sponad, niezgoda

Są cztery zasady:
-fonetyczna – jak się mówi tak się pisze np. koń, dom, mama, pies.
-morfologiczna – czyli zgodna z budową wyrazu np. piszemy „szósty”, bo „ó” wymienia się w „e”. W tej zasadzie obowiązuje znajomość oboczności spółgłoskowych i samogłoskowych.
-umowna – do niej należą reguły i wyjątki.
-historyczna – jako spuścizna dawnych procesów fonetycznych, pisownie pewnych wyrazów trudno jest wytłumaczyć.

-kot – zasada fonetyczna
-ławka – morfologiczna, bo ława
-nożny – j. w. bo noga
-córka – historyczna
-morze – morfologiczna, bo morski
-charakter – historyczna
-klasówka – morfologiczna, bo klasowy
-sponad – umowna, reguła pisowni przyimków
-niezgoda – umowna, reguła dotycząca pisowni przeczenia „nie”

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wymień i krótko omów 4 podstawowe zasady polskiej ortografii. Określ, które zasady regulują pisownie następujących wyrazów.(matura ustna)

Wyrazy: kot, ławka, nożny, córka, morze, charakter, klasówka, sponad, niezgoda

Są cztery zasady:
-fonetyczna – jak się mówi tak się pisze np. koń, dom, mama, pies.
-morfologiczna – czyli zgodna z budową wyrazu np. pisz...