Ściąga z biologii (rozmnażanie się roślin i zwierząt)

Rozmnażanie się roślin:

bezpłciowe - jeden osobnik daje początek 2 identycznym osobnikom potomnym przez:
podział - glony jednokomórkowe,
fragmentację - glony,
zarodniki - glony, mszaki, paprotniki;
wegetatywnie - okrytonasienne.

Płciowe - zespolenie komórki jajowej i plemnika, osobnik potomny ma cechy obojga rodziców - tak rozmnażają się:
większość glonów, wszystkie organowce.
Podział komórki jest najczęstszym sposobem rozrodu glonów jednokomórkowych.
W warunkach korzystnych do życia umożliwia szybkie zwiększanie liczebności gatunku.
Fragmentacja ciała wystepuje u roslin - glonów wielokomórkowych, żyjących w strefie przybrzeżnej mórz. Pod wpływem fal ich plecha ulega rozerwaniu na kawałki, z których każdy może stać się nową rosliną.

Budowa kwiatu:
szypułka,
działka kielicha,
dno kwiatowe,
zaląznia,
słupek,
pręcik,
płatek korony,
znamię słupka.

Rozmnażanie się zwierząt:

Bezpłciowe-> podział - pierwotniaki, pączkowanie - pierwotniaki, parzydełkowce, partenogeneza - niektóre mieczaki, skorupiaki, owady i gady.
Płciowe -> jajorodność - bezkręgowe, ptaki, ssaki(dziobak), Jajożyworodność - ryby, płazy, gady, żyworodność - ssaki.

Wyróżniamy rozwój zwierząt bezpośredni(prosty), w którym młode są bardzo podobne do osobnika dorosłego i posredni (złozony), w którym z jaj wylęga się larwa. Larwy przechodż przeobrażenie zupełne lub niezupełne.Przeobrażenie wystepuje również u płazów.

Dodaj swoją odpowiedź