Edyp jako bohater tragiczny.

Bohaterowie tragiczni są to postacie postawione w trudnej sytuacji, której nie można rozwiązać i dlatego najczęściej spotyka ich katastrofa. Najważniejszy jest ów nierozwiązywalny konflikt. Dzieje się tak, gdyż bohater jest postawiony w obliczu wyborów pewnych dróg postępowania, z których jedna jest drugiej przeciwna i każda niesie ze sobą nieszczęście. Nie może być nic pośredniego, istnieją tylko skrajności.

W takiej sytuacji zostaje postawiony Edyp, głowny bohater Sofoklesa \"krol edyp\".Jest on typowym bohaterem tragicznym, bezsilnym wobec nieodgadnionych praw losu. Z jednej strony miałam na uwadze, że każdy jest kowalem swego losu i sam doprowadził do tego, że jego całe, szczęśliwe dotychczas życie legło w gruzach. Kiedy jednak wzięłam pod uwagę, iż ten mityczny bohater sam musiał stawić czoła poważnym i nierozwiązywalnym problemom, że rzeczywistą przyczyną jego nieszczęść był zły los, a nie ludzka omylność, poczułam współczucie...
Główną cechą Edypa jest uczciwość. To ona nakazuje bohaterowi rzucić się w wir walki o wolność i sprawiedliwość. Tym kieruje się podczas śledztwa. Uczciwość pozwala mu być upartym i konsekwentnym. Zawsze pewien szlachetności swego postępowania nie cofa się przed niebezpieczeństwami i odważnie je pokonuje. Od początku zaistnienia sprawy stanowczo postępuje, aby ją rozwiązać. Jako król jest dobrym, mądry i sprawiedliwym władcą. Jest pyszny i zarozumiały myśląc, że ucieknie swemu przeznaczeniu. Porywczo i gwałtownie reaguje, gdy ktoś chce mu się przeciwstawić. Nie zastanawia się nad swoim postępowaniem. Działa spontanicznie pod wpływem nagłego impulsu, nie potrafi się opanować. Bohater jest przyjazny i życzliwy wobec ludzi, chociaż czasami w stosunku do nich bywa podejrzliwy. Postępuje według nakazów boskich. Szczerze i głęboko kocha swoje dzieci. Jest wobec nich troskliwy, opiekuńczy i serdeczny.

Edyp to człowiek, którego tragedią jest niewiedza, a klęską poznanie samego siebie!

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Edyp jako bohater tragiczny.

Bohaterowie tragiczni są to postacie postawione w trudnej sytuacji, której nie można rozwiązać i dlatego najczęściej spotyka ich katastrofa. Najważniejszy jest ów nierozwiązywalny konflikt. Dzieje się tak, gdyż bohater jest postawiony w ...

Język polski

Król Edyp jako bohater tragiczny

Jednym z najwybitniejszych utworów Sofoklesa jest tragedia „Król Edyp”. Edyp jako syn króla Teb jest dotknięty klątwą bogów. Tragizm w tym utworze jak i w każdej innej tragedii antycznej polega na ukazaniu nierozwiązywalnego konfliktu. ...

Język polski

Edyp to bohater tragiczny.

Uważam, że Edyp z całą pewnością jest bohaterem tragicznym, ponieważ znalazł się w sytuacji tragicznej. Zmuszony został dokonać wyboru pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami, jednak bez względu na to, jaką podjął decyzję, kończy s...

Język polski

Edyp jako postać tragiczna

Bohater tragiczny stoi przed koniecznością podjęcia ważnej decyzji, jednak cokolwiek by postanowił, zakończy się to klęską. idealnym przykładem postaci tragicznej jest król Edyp, główny bohater tragedii antycznej Sofoklesa. Bohater uwik...

Język polski

Na czym polega tragizm Edypa?

Jedna z tragedii antycznych Sofoklesa pt. ,,Król Edyp? opowiada o życiu tytułowego bohatera obarczonego klątwą, o jego nieświadomych zmaganiach z fatalnym przeznaczeniem, o niezawinionej winie i konsekwencjach jakie musiał za tę winę ponie...

Język polski

Tragizm Edypa.

Jedna z tragedii antycznych Sofoklesa pt. ,,Król Edyp? opowiada o życiu tytułowego bohatera obarczonego klątwą, o jego nieświadomych zmaganiach z fatalnym przeznaczeniem, o niezawinionej winie i konsekwencjach jakie musiał za tę winę ponie...