Plan wydarzeń Przygód Parsifala.

1. Poszukiwania świętego Graala.
2. Natknięcie się na Galahada.
3. Zacięta walka przeciw dwudziestu rycerzom.
4. Ratunek Parsifala.
5. Nieposłuszeństwo konia.
6. Obecność diabła
7. Modlitwa do Boga.
8. Walka z wężem.
9. Unicestwienie zwycięztwa.
10. Uratowanie ;wa.
11. ;ew wdzięczny.
12. ZAwitanie na brzeg morza.
13. Wypoczynek w szałasie.
14. Przyjęcie na cześć Parsifala.
15. Łaska boża.
16. Dotrzymanie spełnionej obietnicy.
17. Spotkanie siostry Dindory.
18. Wstąpienie do zakonu.

Dodaj swoją odpowiedź