Strona czasownika

Do wyrażania zależności między wykonawcą czynności a jej obiektem służy strona czasownika. Wyróżniamy stronę czynną i bierną.

Strona czynna - wyrażona jest czasownikiem w formie osobowej.
Do strony czynnej zalicza się również formy zwrotne czasownika - wskazujące na wykonawcę czynności, który jest równocześnie jej przedmiotem, np. Mama się czesze (czesze siebie), Wojtek się myje (myje siebie).

UWAGA
Formy czasowników typu: bać się, śmiać się, kłócić się nie są formami zwrotnymi.

Strona bierna zbudowana jest z dwóch części:
- czasownika być, zostać w formie osobowej,
- nieosobowej formy czasownika zakończonej na -ny, -ony, -ty.

UWAGA
Nieosobowe formy czasowników zakończone na -ny, -ony, -ty, np. zrobiony, napisany, rozpoczęty, są utworzone od czasowników, ale przypominają przymiotniki. Nazywają właściwości przedmiotu, które są skutkiem czyjegoś działania, np. napisany artykuł - to taki, który ktoś napisał; zamknięte drzwi - to takie, które ktoś zamknął.
Formy te, podobnie jak przymiotniki, odmieniają się przez przypadki, liczby oraz rodzaje.

Istnieje grupa czasowników, które nie mają form strony biernej. Czasowniki takie nazywają się nieprzechodnimi. Do czasowników nieprzechodnich należą m.in. iść (pójść), biegać, krzyczeć, spać, leżeć, pachnieć, rozmawiać itp.

Czasowniki, które mają formy strony biernej, nazywają się przechodnimi.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jaka będzie strona czasownika -bedę widziany i będę kochał ? + na czym polegaja strony czasownika i aspekty ? prosze to ważne !!!

Jaka będzie strona czasownika -bedę widziany i będę kochał ? + na czym polegaja strony czasownika i aspekty ? prosze to ważne !!!...

Język polski

Czasownik. Co to jest Aspekt i strona czasownika nie chce mi sie szukać Pls pomóżcie!

Czasownik. Co to jest Aspekt i strona czasownika nie chce mi sie szukać Pls pomóżcie!...

Język polski

określ formy (liczba, rodzaj, osoba, czas. tryb, strona) czasownika oderwały.

określ formy (liczba, rodzaj, osoba, czas. tryb, strona) czasownika oderwały....

Język polski

zawisza pokonał go w Prownsji .jaka to jest strona czasownika

zawisza pokonał go w Prownsji .jaka to jest strona czasownika...

Język polski

jaka to strona czasownika? mama myje jasia.

jaka to strona czasownika? mama myje jasia....