Wejdź w role wybranej postaci biblijnej napisz jej autocharakterystykę.

Ja, Bóg. Stwórca, dobrodziej tego świata. Jestem Panem, Panem życia. Mówią, że mieszkam w niebie, lecz ja nie mam swojego mieszkania, tylko jestem tam gdzie oczy człowieka mnie nie widzą. Jestem tam gdzie jestem potrzebny, a z nieba sprawuje sądy nad światem. Stworzyłem ten świat w siedem dni. Dałem życie człowiekowi, zwierzętom, wszystkiemu co żyje na Ziemi. Stworzyłem człowieka na swoje podobieństwo. Jestem Ojcem moich dzieci czyli ludzi. Kocham ich wszystkich niezależnie od tego jacy oni są. Chciałem, aby żyli oni wiecznie, z dnia na dzień, bez zła, bez wstydu, lecz oni podali się złu. Ukarałem ich za to bo musiałem pokazać swoją władzę oraz, że nie należy mi się przeciwstawiać, ponieważ wiele potrafię i mogę decydować o ich losie.
Jestem Bogiem sprawiedliwym, ponieważ za dobre wynagradzam, a za złe karze. Nie mam ulubieńców, którym okazywałbym jakieś szczególne względy. Kochający Ojciec całego narodu, który pomaga, czuwa i dba. Wszechmocy, jestem Bogiem, a Bóg potrafi wszystko, mam władze, siłę i autorytet. Miłosierny bo potrafię taki być, to że każe ludzi za ich czyny nie znaczy, że się nad nimi nie miłuję. Mają po prostu „mniejsze” kary za swe czyny. Odpuszczam również grzechy, co też świadczy o mojej miłosierności. Nieśmiertelny, będę żyć wiecznie, po wsze czasy. Przez cały ten czas będę sprawował sąd nad ludzkością, „teraz zawsze i na wieki wieków”. Nieporównywalny, jestem ja Pan wszechświata, przewyższam wszystko i wszystkich. Doskonały i niezrównany. Wszechobecny, jestem wszędzie, w każdej chwili, nigdy mnie nie zabraknie, nikomu. Będę razem z cierpiącymi, chorymi, z każdym kto we mnie wierzy, w moje słowo i w moją moc. Ludzie, którzy we mnie nie wierzą, nie są źli, nawrócą się lub przynajmniej mogą. Nikogo nie odrzucam, każda istota jest mi bliska. Niepojęty, wymykający się za zasięg ludzkiego poznania. Daję ludziom światłość, czyli prawdę o sobie. Mówię im tyle ile sam chce, aby o mnie wiedzieli. Wszechwiedzący, znam zatem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nawet to, o czym myślą ludzie w każdym momencie. Skoro wiem wszystko, moja sprawiedliwość zawsze będzie wymierzana rzetelnie. Jest suwerenny, co oznacza, że jestem najwyższy; całe moje stworzenie, umyślnie lub nie, nie może pokrzyżować moich zamysłów. Jestem Trójcą, co znaczy, że stanowię trzy Osoby Boskie o takiej samej postaci, mocy i chwale. Święty, oznacza, że jestem oddzielony od wszelkiego niemoralności, i jestem wrogiem grzechu. Łaskawy, czyli dobry, życzliwy, miłosierny i kochający.
Zesłałem na Ziemię swojego syna, aby dał świadectwo prawdy i mego istnienia. On miał pokazać ludziom miłość, dobro, wiarę i nadzieję. Dzięki niemu uczyłem ludzi kochać bliźniego swego, szanować, wierzyć w dobro, przeciwstawiać się złu i dążyć do poznania prawdy o mnie. Kto we Mnie wierzy, to choćby i umarł, żyć będzie.

Dodaj swoją odpowiedź