Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brata

Konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w „Antygonie”, dotyczy Antygony i Kreona. Budzi on kontrowersje, co do słuszności obu stron. Spróbuję udowodnić, iż to Antygona miała więcej racji po swojej stronie.
Na początku, chcę zwrócić uwagę na prawo ludzkie i boskie. Bogowie greccy kazali chować ciała zmarłych, gdyż jeżeli człowiek nie zostanie pogrzebany, nie będzie mógł iść do Hadesu. Antygona sprzeciwiła się prawom ludzkim (wydanym przez Kreona) i symbolicznie przysypała brata ziemią. Wcześniej powiedziała:
„Niczym, on [Kreon] nie ma nad moimi prawa” (47)
Kreon, zakazując pogrzebania Polinika sprzeciwił się odwiecznym prawom bogów – szczególnie prawom Hadesu. O tym też, mówi Kreonowi Antygona:
„A jednak Hades pożąda praw równych” (517)
Kreon zasłania się argumentem, iż Polinik był zdrajcą – najechał na Teby razem z teściem. Jednak to Eteokl przywłaszczył sobie władzę, którą miał oddać bratu. Trudno jest rozsądzić kto naprawdę zdradził. Nie można jednak pominąć, że nad zmarłym prawa mają tylko bogowie.
Należy zaznaczyć, że Antygona złamała zakaz Kreona przez wzgląd na miłość do swojego brata. Kreon za nic miał argumenty Antygony:
Antygona: Czcić swe rodzeństwo nie przynosi wstydu.
Kreon: Nie był ci bratem ten, co poległ drugi.
Antygona: Z jednego ojca i matki zrodzonym. (509-511)
„Współkochać przyszłam, nie współnienawidzieć” (521)
Nie wolno też zapomnieć, że Antygona zachowała honor. Od razu przyznała się do winy, wiedząc, że zostanie stracona:
„Jam to spełniła, zaprzeczać nie myślę.” (442)
Nie przemawia do mnie argument, iż Kreon dobro publiczne i swoją godność władcy stawiał wyżej niż duszę Polinika. Nie można zostawiać zwłok człowieka na pożarcie sępom, zasłaniając się dobrami doczesnymi. Zauważmy, że w ówczesnych wierzeniach, dusza Polinika byłaby wiecznie nieszczęśliwa. Kreon dobrze o tym wiedział.
Na zakończenie zwrócę uwagę na fakt, iż gdyby nie zła decyzja Kreona o wydaniu zakazu pochówku Polinika, do konfliktu zapewne nigdy by nie doszło.
Uważam, że Antygona postąpiła słusznie grzebiąc Polinika. Działała w zgodzie z prawami boskimi, które Kreon podważał. Nie chciała by brat nie zaznał spokoju po śmierci i poświęciła swoje życie za niego.


Ocena: -4
Było dużo błedów stylistycznych i kompozycyjnych, więc uważajcie :)

Dodaj swoją odpowiedź